Vallavolikogu märtsikuu istung

23. märtsil volikogu saalis.

Päevakorras olid järgmised teemad:

  • võeti vastu Orissaare valla 2017. aasta eelarve;
  • kinnitati Orissaare valla 2017. aasta sotsiaaltoetuste määrad;
  • kinnitati vallavanema töötasu
  • kinnitati valla ametiasutuse struktuur, teenistus- ja töökohtade ning palgaastmed 2017. aastaks;
  • muudeti Orissaare vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhendi lisa;
  • muudeti sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda;
  • algatati detailplaneering ja otsustati keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine (Jaani k Paraniidi);
  • Pihtla vallale nõusolek varalise kohustuse võtmiseks.

Volikogu järgmine istung toimub 28. aprillil kell 16.

 

Print Friendly, PDF & Email