Vald müüb Tõrise karjääri

Lääne-Saare vallavalitsus pani enampakkumisele Tõrise külas asuva Karjääri kinnistu alghinnaga 26 000 eurot ja tingimusel, et kaevandamisluba registreeritakse ümber ostjale.

Kinnistu müügiks andis vallavolikogu loa 29. märtsi istungil. Eelnõu seletuskirjas viitab vallavalitsus, et seoses Tõrise karjääri kaevandamisloa lõppemisega käesoleva aasta 5. augustil on kaevandamisloa omajal, st vallal, kohustus kaevandatud maa korrastada. Korrastamine eeldab korrastamisprojekti koostamist pädeva isiku poolt ja kaevandatud maa selle alusel korrastamist. Tõrise karjääri puhul tuleb rikutud maa korrastada veekoguks ja metsamaaks. Arvestuslikult on sellega seotud kulud kokku ca 16 000 eurot.

Juhul kui vald sooviks kaevandamisluba pikendada, tähendaks see erinevate kulude näol käesoleval aastal 7200-eurost väljaminekut. Kuivõrd Tõrise materjal teede remondiks ei sobi ja selle muud võimalikud kasutuskohad ei ole teada, siis ei ole kaevandamise jätkamine Tõrise karjääris vallavalitsuse hinnangul mõistlik.

Karjääri rendile võtmiseks valla pakutud tingimustel huvi puudub, mistõttu pidas vallavalitsus mõistlikuks kinnistu müüa. Sellisel juhul ei peaks tegema kulutusi karjääri sulgemiseks ja lisaks laekub raha kinnistu müügist.

Karjääri kinnistul kasvab 6,5 ha männimetsa, kinnistu eeldatav väärtus ilma karjääri maa korrastamise kohustuseta on vallavalitsuse hinnangul kuni 35 000 eurot.

Print Friendly, PDF & Email