Tiigrihüpe muusikakoolis (1)

1997. aastal ilmus riigieelarvesse selline projekt nagu “Tiigrihüpe”, mida tutvustas üldsusele president Lennart Meri. Selle raames on koolides õppetöö sisusse kaasatud arvuteid ja arendatud internetiühendusi.

Huviharidus sellesse kaasatud ei olnud. Iga muusikakool tegutseb iseenda ehk kohaliku omavalitsuse võimaluste piirides. Osas on arvutid juba aastaid igapäevane õppetöö sisu ja osas on ainult direktori töölaual vana Windows XP-ga “tööhobune”.

Pilliõppimine on endiselt veel suuresti individuaalne õpe ja toimib sellisena hästi, aga see ei ole tänapäeval enam ainus võimalus. Väga palju kvaliteetset infot on nii tasuta kui ka tasu eest saadaval internetis.

20 aastat pärast riiklikku “Tiigrihüpet”, aastal 2017 terendab ka Orissaare muusikakoolil ees suurem hüpe tehnoloogia kasutamisse õppetöös. Uute ruumidega, kuhu me kolisime 2015. aastal, tuli kaasa ka kiire internet igasse klassiruumi ja suured nutikad tahvlid rühmaklassidesse. Eesmärk on jõuda sinnani, et arvutid oleksid olemas igas klassiruumis, sest ilma selleta ei ole pistikus olevast kiirest internetist suurt rõõmu.

2017 on plaan hankida muusikakoolile 10 uut arvutit. See on esimene suurem samm selles suunas, et igast klassist oleks ligipääs internetis olevatele teadmistele ja see looks ka akna, mille kaudu me ise saaksime oma teadmisi levitada.

Lisaks arvutile võiks igas klassis olla ka seadmed, mis võimaldaksid anda tunde üle interneti ja luua e-õppematerjale ja e-kursusi. Vaja on vaid seadmeid, mis võimaldavad edastada ja salvestada kvaliteetset pilti ja häält. Selline lahendus võimaldaks kaasata õpetajaid kaugemalt ja samas õpetada ise õpilasi, kes on nii kaugel, et regulaarne kokkusaamine õpetajaga oleks liiga aja- ja ressursimahukas. Neid pille, mida me õpetaja puudumise tõttu õpetada ei saa, saaks õpetaja Tallinnast või Tartust õpetada üle interneti. Pildi ja hääle salvestamine võiks samuti olla üks osa õppimisest, et iga õpilane saaks muusikakoolist õppeaasta lõpus oma esituste albumi.

Ka noodiõpetus on üks selline aine, kus e-õppematerjalidest oleks palju kasu, sest lapsevanemad ei oska sageli aidata seda ainet kodus õppida.

Muusikakool peaks edaspidi lisaks nootide tundmisele õpetama ka seda, kuidas tehnoloogiat muusikas kasutada, aga esmalt peame muidugi selle tehnoloogia endale hankima ja ka ise seda kasutama õppima. Nüüdisaegsed arvutid on esimene suurem hüpe selles suunas.

Martti Nõu

Print Friendly, PDF & Email