Mis on Noorte Tugila?

Noorte Tugila on programm, mis on suunatud mittetöötavatele ja -õppivatele noortele vanuses 15–26 aastat. Nagu programmi nimigi ütleb, on selle põhieesmärk toetada noort, kes seda vajab.

Selliseid noori, kes kuuluvad Tugila sihtrühma, on väga palju ja täpselt sama palju on erinevaid põhjuseid ja teekondi, mis on ühe noore sellesse olukorda viinud. On väga oluline neid noori mitte kritiseerida ega hukka mõista.

Tegelikult kehtib see ju ka igas teises situatsioonis ja üleüldiselt iga inimese kohta, aga millegipärast on ühiskonnal kombeks tihedamini hukka mõista just noori ja neid, kes ei ole klassikalises mõistes “tublid”. Tuleb meeles pidada ja öelda teistelegi, et ei tasu kunagi hukka mõista kellegi valikut, kui ei tea, mille seast tal valida tuli.

Tõsi, mitte alati ei ole need elu keerdkäigud, mis ühe noore kooli- või tööelust kõrvalejäämiseni viivad, kuid tihtipeale lahterdatakse Tugila noori siiski liiga ühekülgselt.

Mittetöötav ja -õppiv noor võib olla nii põhikooli õpilane, kel on tekkinud konflikt õpetajate või klassikaaslastega, kui ka põhikooli või gümnaasiumi lõpetanud noor, kes on kaotanud motivatsiooni või sihi edasiõppimiseks. Samuti kuulub sellesse sihtrühma noor lapsevanem, kes pärast lapsega kodus olemist ei oska tööellu naasta, ja kõrgharidusega noor, kes lihtsalt ei leia erialast tööd.

Ja siin tuleme mängu meie, Noorte Tugila programmi rakendajad, kelle eesmärk on eelkõige leida üles need “nähtamatute generatsiooni” noored ja seejärel teha endast kõik, et aidata neil leida just see unistus või siht, mis on nende jaoks vajalik ja õige. Olles ise igapäevaselt noortekeskustes töötavad noorsootöötajad, on meil võimalus kaasata ka Tugila noori avatud noorsootöö tegevustesse.

Täpselt sama hea meelega kui teeme kõike koos, tegutseme me ka noortega individuaalselt – olgu selleks nõu andmine, töökuulutuste juurde suunamine, CV ja motivatsioonikirja kirjutamine, vabatahtlikuks olemise võimaluste leidmine või hoopis midagi erilisemat.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministeeriumi kinnitatud ja Eesti noorsootöö keskuse poolt elluviidava ESF-i kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” raames. Vähe sellest, et Noorte Tugila on mahukaim noortele suunatud riiklik noortekeskuste programm Eesti ajaloos, on see praegu ka üks aktuaalsemaid ja olulisemaid teemasid, millele tähelepanu pöörata.

Noored on tulevik ja selle vastu vaielda ei saa! Seepärast ole sinagi avatud: kuula, näe ja pane tähele. Kas sina ise või sinu lähedane on olukorras, kus teda võiks toetada ja aidata? Anna temale meie kontaktid või temast meile teada!

Kuidas meiega ühendust saada? Meile võib iga kell nii helistada, kirjutada kui ka joonistada. Eriliselt soositud on need, kes tulevad külla, sest meil on alati pakkuda hea sõna ning kohvi ja teed.

Merle Simmer, tel 53 012 355, merle.simmer@laanesaare.ee, Aste noortekeskus
Marie Köster, tel 58 240 871, marie.koster@laanesaare.ee, Lümanda noortekeskus
Ühendust võib võtta ka Facebookis.

Print Friendly, PDF & Email