Loovtööde kaitsmine

30. märtsil toimus Kärla põhikooli 8. klassil esimese tunni ajal loovtööde kaitsmine.

Loovtöösid oli kokku seitse ja teemad oli järgmised: “Rõivakollektsiooni loomine”, autorid Kärt Kaldre ja Victoria Mürk, juhendaja õpetaja Maret Rei; “Palkmaja makett”, autorid Samuel Arge ja Hendrik Niit, juh õpetaja Paul Tohv; “Trips-traps-trulli turniir”, autorid Triinu-Liis Torri ja Kaisa Tänav, juh õpetaja Maret Arge; “Kanep meie toidulaual”, autor Imeliine Mändar, juhendajad lapsevanem Krista Mändar ja õpetaja Margit Lindau; “Looduse ilu ja kaamera võlu”, autor Erika Oeselg, juh fotoringi juhendaja Laidi Lindau; “100 aastat naiste rannamoodi”, autor Emili Gabriela De Oliveira, juh huvijuht Külli Luup; “Välismaalased Lääne- Saare vallas”, autor Kenneth Lember, juh õpetaja Katrin Mesila.

Loovtöö tegemine on pikk protsess – 8. klassil algas see juba septembris.

Esimene samm oli teema ja sellele vastava juhendaja valimine, kes töö tegemisel õpilast suunas ja toetas. Siis algas töö praktiline osa. Lõpuks pidid loovtöö eesmärgid olema saavutatud ja kirjalik osa arvutis korrektselt vormistatud.

Igal tööl oli ka retsensent, kes õpilase töö üle vaatas ja kaitsmisel sellele oma hinnangu andis. Õpilastel oli oma loovtöö kaitsmiseks aega viis minutit. Sellele järgnes küsimustele vastamine ning retsensendi ja juhendaja arvamuse kuulamine. Saalis viibisid peale kaitsmiskomisjoni liikmete, loovtööde autorite ning nende juhendajate ja retsenseerijate veel 7. klassi õpilased, kellel seisab samasugune katsumus ees järgmisel õppeaastal.

Kõik kaheksandikud tulid oma loovtööde kaitsmisega väga edukalt toime. Tagasiside juhendajatelt ja retsenseerijatelt oli samuti väga hea ning kõik tööd loeti edukalt sooritatuks. See oli meile suur pingelangus ja usume, et kõik jäid endaga rahule. Täname oma juhendajaid ja retsenseerijaid ning soovime järgmise aasta kaheksandikele edukat loovtööde kaitsmist!

Emili, Triinu-Liis, Kaisa,
8. klass

Print Friendly, PDF & Email