Kohvik-õhtu “Õnne 13/14”

Esinevad Raahel Ränk ja õpetaja Martti Nõu.
AIMAR LAUGE

Sel kevadel korraldas 7. klass oma lavaõhtu kohvik-õhtuna, mis toimus 30. märtsil Orissaare kultuurimaja saalis. Tegu on traditsioonilise üritusega, milles osalevad kõik 26 selle klassi õpilast. Laste korraldada on kontsert, kohviku töö ning loomulikult kõik ürituse reklaami, piletimüügi, õhtu ettevalmistuse ja koristamisega seonduv.

Seekord esitati publikule kahetunnine kava, mille esimene pool käsitles noorte elus ettetulevaid tõsisemaid teemasid, nagu suhted sõprade ja vanematega ning vanemate vahel, netitutvused, pere majanduslik seis. Õpilased esitasid M. Punaku näidendi “Kõnelused”. Meeleolu aitasid süvendada mõtlikud laulud ja klassikalised klaveripalad.

Pärast vaheaega jätkus kontsert rõõmsamas rütmis. Näha sai 7. klassi õpilase Raaheli kirjutatud näidendit “Pensionärid”, mitut tänavatantsu tüdrukute ja segarühma esituses ning kuulata Joonatani vanaemalt kuuldud rahvalikke jubejutte.

Kuna lavaõhtut ette valmistama asudes kirjutasid noored õpilasprojekti, siis nüüd ootab ees projekti aruande koostamine.

Kohtume järgmisel kevadel 8. klassi lavaõhtul.

Katrin Kirs, 7. klassi klassijuhataja

Print Friendly, PDF & Email