Klassiõpetajate metoodikapäev

Veebivõimaluste töötuba juhatab õppealajuhataja Hilde Kurg.
SIIRI VAHT

5. aprillil kell 12.45 oli Orissaare gümnaasiumis tavapärasest rohkem siginat-saginat. Kooli olid saabunud maakonna koolide klassiõpetajad, keda oli 50 ringis. Kuna metoodikapäeva algus langes kokku lõunaga, alustatigi päeva kooli sööklas, kus söödi koolilõuna ning maiustati kringli ja kohviga. Suur tänu koolisöökla perele!

Päev jätkus koolimajas. Kooli saalis vaadati väikest tervitust 4. klassi õpilastelt (juhendaja Lia Alas), kuulati direktor Marjana Prii tervitussõnu ja käidi ringi meie ilusas vastremonditud koolimajas. Ringkäigu korraldasid õppealajuhataja Hilde Kurg ja direktor Marjana Prii.

Edasi jaguneti töötubadesse, mida oli kolm: “Võlupuu” – juhendaja Katrin Vaher, “Väärtuskasvatus” – juhendaja Mare Noot ja “Veebivõimalused” – juhendaja Hilde Kurg. Suur tänu tublidele töötubade juhendajatele. Töötoad said õpetajatelt palju kiidusõnu.

Päeva lõpetas slaidiesitlus Orissaare gümnaasiumi algklasside tegemistest. Oli tegus ja tore päev. Tänusõnad kõigile, kes selle õnnestumisele kaasa aitasid.

Algklassiõpetajad

Print Friendly, PDF & Email