Kevad noortekas

Eesti noorsootöö keskus on saatnud kõikidele Saaremaa omavalitsustele koostööettepaneku osaleda kohalike omavalitsuste koostöögruppide programmis, et koostöös naaberomavalitsustega ning riigipoolse lisatoega arendada noorsootöö valdkonda.

Osalemine selles arenguprogrammis annab samuti võimaluse kaardistada Saaremaa noorsootöö hetkeolukord. Ühe osana sellest arenguprogrammist viiakse kõikides omavalitsustes läbi noorsootöö kvaliteedihindamine. Nii ka Orissaare vallas. Selleks on koostamisel küsitlused kolmele erinevale vanuseastmele (7–12-, 13–19- ja 20–26-aastased noored), noorsootöötaja küsitlus ning Saaremaa noorteühenduste ja -organisatsioonide küsitlus.

Hea noor, noorsootöötaja, noorteühenduse või -organisatsiooni liige, kui sulle saadetakse täitmiseks vastav ankeet, siis palun leia see 10–15 minutit ja anna oma hindamatu panus noorsootöö kvaliteedi hindamisse.

Aga kevadesse mahub veel muidki tegemisi. Kuu aja eest tegime noortega näpud mullaseks ehk panime idanema erinevaid seemneid tomatist, paprikast, maitsetaimedest lilledeni välja. Nüüd on huvitav jälgida, kuidas nad iga nädalaga kasvavad ja kosuvad ning juba ümberistutamist ootavad.

Kohe-kohe alustame ka ühe avatud noortekeskuste projektikonkursil rahastuse saanud projekti ellu viimist. Projekti toetab Eesti noorsootöö keskus ja millega täpsemalt tegu, sellest juba veidi aja pärast…

Endiselt jätkavad noortekeskuse ruumides tegutsemist kokandusring, kodutütred ja noorkotkad. Robootikaring on selleks kevadeks lõpetanud, kuna ringi eestvedajad noormehed valmistuvad gümnaasiumi lõpetamiseks.

Nautige kevadet!

Maidi ja Eliise

Print Friendly, PDF & Email