2017. aasta arvudes

Marili Niits, Orissaare vallavolikogu esimees

Orissaare vallavolikogu märtsiistungil kinnitati 2017. aasta vallaeelarve. Käesoleva aasta eelarves on planeeritud tulusid 2 175 232 eurot, mis on enam kui 68 000 eurot rohkem, kui oli 2016. aasta eelarve täitumine.

Eelarves on põhitegevuskuludeks planeeritud 2 067 081 eurot, investeerimistegevuseks 91 819 eurot, finantseerimistegevuseks 121 106 eurot ning likviidsete varade muutus on 104 774 eurot.

Sarnaselt eelneva aastaga tõuseb ka tänavu kõikidel valla eelarvest palka saavatel töötajatel palk 40 eurot. Heameel on tõdeda, et eelarve koostamise ajal tekkis ressurss, mille puhul saavutati kokkulepe maksta valla eelarvest palka saavatele töötajatele ühekordset preemiat kogusummas 11 602 eurot. Õpetajate palk tõuseb vastavalt vabariigi valitsuse kehtestatud alammäärale: 2017. aasta algusest 1000 eurot kuus ja alates 1. septembrist 1050 eurot kuus.

Sel aastal on valla teede ja tänavate ehituseks planeeritud üle 15 000 euro ning jätkub hajaasustusprogramm. Mitmes hoones tehakse remonti: vallamaja avatäidete asendamine-vahetamine 6000 eurot, bussijaama hooldustööd ja elektrikilbi väljavahetamine 6500 eurot, kultuurimaja kilbiruumi remont 7900 eurot.

Pidev töö käib projektiraha taotlemisega, praegu on hindamisel:

• hosteli soojustamise ning küttesüsteemide ja akende vahetamise taotlus (EASi reg inv programmist 80 000 €, omaosalus ca 25 000 €);

• tänavavalgustite rekonstrueerimise taotlus koos targa juhtimissüsteemi ja õhuliinide viimisega maakaablisse (projekti eelarve 2017. ja 2018. aasta peale kokku – KIK 238 103,07 €, omafinantseering 59 525,77 €. Projekteerimistööd on kavandatud 2017. aastasse ja ehitustööd 2018. aastasse.);

• Uisusadama projekt (Saarte Kalandus 49 500 €, omaosalus 12 000 €);

• lasteaia energiasäästuprojekt koos energiaauditi koostamisega (projekti abikõlblik maksumus 2017. ja 2018. aasta peale kokku 375 810,50 €, sellest 232 983,40 € taotletav toetus ja omafinantseering 142 827,10 €. Projekteerimistööd on kavandatud 2017. aastasse ja ehitustööd 2018. aastasse).

Saarte koostöökogule esitatud projektitaotlustest on positiivse otsuse saanud, kuid PRIA viimase kinnituse ootel Orissaare pargi taotlus summas 50 000 eurot. Sama kinnitust ootab ka SA Spordihoone esitatud Maasi männiku terviseraja taotlus 18 869 eurot.

Täpsem info valla 2017. a eelarve kohta lehel http://www.orissaare.ee. Eelnevale tuginedes on rõõm näha, et ühinemiseelses Orissaares käib pidev töö meie koduvalla elukeskkonna ja võimaluste paremaks muutmiseks. Suur tänu kõigile panustajatele ja kaasamõtlejatele!

 

 

Print Friendly, PDF & Email