Üleriigiline talgupäev “Teeme ära” 2017

Vallavalitsus kutsub üles organiseerima sel päeval ja ka varem valla külades koristus- ja heakorratalguid.

Talguid, mis registreeritakse sekretär Siiri juures (tel 45 45 593 või e-post ovv@orissaare.ee) hiljemalt 28. aprilliks, toetab vald rahaliselt. Talgud on traditsiooniliselt lisaks töötegemisele ka kogukonna seltskondlik üritus ja loomulikult kaasneb sellega ühine söömaaeg.

Hüvitame talguteks toiduainete soetamist ühe inimese kohta kuni 2 euro ulatuses. Kulutšekid tuleb talgujuhil maikuu jooksul vallavalitsusse toimetada.

Toiduainetšekkide asemel võivad olla ka prügikottide, töökinnaste jms tšekid. Tšekkidele tuleb lisada lühike aruanne, mis sisaldab järgmisi andmeid: talgujuhi ja hüvituse saaja nimi, talgutööde tegemise pikkus ajaliselt, tehtud tööde loetelu, osalejate arv ja nimekiri koos allkirjadega (väga väikesi lapsi ärge nimekirja lisage).

Need talgud, kus otsustatakse külateede äärest võsa maha võtta, saavad vallast toetust ka saebensiini osas.

Print Friendly, PDF & Email