Torgu palub valdadelt luba tankla jaoks laenu võtta (15)

Et võtta 250 000 eurot laenu, peab Torgu vald vastavalt kehtivale korrale küsima luba Saaremaa kõikidelt ühinevatelt omavalitsustelt. Selle raha eest rajataks Mõntu sadamasse kütusetankla.

Vallavanem Tiit Põld on kõikidele omavalitsustele saatnud toetuspalve, mida nüüd hakatakse volikogudes arutama.

Põllu sõnul on Torgu valla arengukavas ettenähtud tankla rajamiseks plaanis võtta laenu kuni kümneks aastaks, tagasimaksega järgmisest aastast. Tankla rajamine on kirjas ka valla eelarvestrateegias, kuid väiksemate summadega. Põld toob välja ka selle, et praegu vallal võlakoormust ei ole.

Vallavanem märgib, et tankla rajamine teenib ühinemislepingus sätestatut ja Sõrve kandis on tankla järele ka reaalne vajadus. “Kindlasti oleme kõige kaugem võimalik piirkond lähimast kütusetanklast,” nendib Põld. Tanklavajadus tuleneb tema sõnul Torgu valla kaugusest Kuressaarest, mida on ca 55 km, ja sama kaugel asub ka lähim tankla. “See tähendab praktiliselt 110 km vältimatut läbimist, et osta bensiini või diislikütust,” märgib Torgu vallavanem.

Tema sõnul on eelkõige kohalike jaoks rajatav tankla vajalik ka turistidele ja alustele, mis külastavad või kasutavad Mõntu sadamat. Sadama seisukohast on tankla oluline ka seetõttu, et Mõntu pürgib aina rohkem külalissadamaks ja sadama uuendamiseks on saadud mitmeid toetusi.

Tiit Põld tõdeb, et vald on proovinud raha hankida ka erinevatest meetmetest, kuid taotlusele vastavat meedet pole leitud.

“Teie heakskiit oleks hea ilmekas näide haldusreformi vajalikkusest – mida ei suuda teha väike vald, seda suudab ühinev Saaremaa omavalitsus,” toob Põld esile ühe asjaolu, mida on valdade ühinemisest rääkides alati toonitatud.

Saare maakonnas on maapiirkondadesse viimastel aastatel ehitatud kaks tanklat. Ruhnu sai endale väiketankla, mille hind oli ca 17 000 eurot. Mõnda aega tagasi avati valla koostöös Olerexiga tankla ka Leisis. Automaattankla hinnast on räägitud suurusjärgus veidi rohkem kui sada tuhat eurot.

Lisaks laenuloale palub Torgu ka nõusolekut, et valla väikebuss uuema vastu välja vahetada. Bussi hind on 33 064 eurot ja seda makstakse kasutusrendina 60 kuud.

Print Friendly, PDF & Email