Nasvakad tõrjuvad õhuliine (16)

Nasva elanikke teeb murelikuks Elektrilevi plaan paigaldada kõrgepingevõrgu uuendamise käigus alevikku läbivas trassikoridoris praegusele 35-kilovoldisele lisaks 110-kilovoldine õhuliin, mis hakkaks takistama aleviku arenguplaanide elluviimist.

TEELAHKMEL: Õhuliinide säilimine praegusel trassil oleks Piret Kuldsaare sõnul aleviku tuleviku seisukohast väga kehv lahendus.
Maanus Masing

Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist Maret Reinumägi ütles Saarte Häälele, et hetkel käivad ettevalmistused Sikassaare–Nasva 35 kV õhuliini uuendamiseks 110 kV pinge valmidusega liiniks. Selleks paigaldatakse õhuliinile kogu ulatuses uued juhtmed ja vahetakse välja vananenud mastid. Ohutuse tõstmiseks ja optilise andmeside võimaldamiseks lisatakse optiline piksekaitsetross ning asendatakse isolatsioon koos armatuuriga. “Tööd toimuvad olemasoleval trassil, välja arvatud Nasva alevikus, kus on maaomanikega kaalumisel õhuliini trassi mõningane nihutamine uuele asukohale,” sõnas Reinumägi.

Võimsamad elektriliinid peaksid rõõmustama iga saareelanikku, paraku mitte nasvakaid. Õhuliini trassikoridoris ei saa ehitada, jõe kohal rippuvad traadid ei võimalda purjejahtidel silduda klubihoone sadamas. Nii valla kui ka aleviku arengukavale viidates märgib Nasva alevikuvanem Piret Kuldsaar, et vähemalt aleviku keskosas, umbes Mere ja Sadama tänava vahelisel lõigul, sh ristumisel jõega tuleks liin paigaldada maakaablina, mujal tuleks see aga elanike hoovidest kaugemale planeerida.

Reinumägi ütles, et Nasva jõest ülemineku lõigus ei ole vaja asendada õhuliini maste, asendatakse ainult juhtmed ja isolatsioon ning värvitakse olemasolevad mastid ja demonteeritakse üleliigsed traaversid. “Tehnilis-majanduslikult ei ole võimalik maakaabelliini kasutada, iseäranis lõigus, kus ristumisel jõega on võimalik kasutada olemasolevaid maste,” lisas ta.

Kuldsaar leiab, et Elektrilevi ei tohiks piirata aleviku arengut. “Arengukava järgselt on tulevikus plaanis jahtidega jõuda Nasva klubi juurde rajatud lautrikohani,” sõnas ta ja lisas, et praeguse kõrgepingeliini trassikoridori jäävate kruntide omanikud on olnud teadmises, et õhuliin viiakse varsti maakaablisse, nagu seda tehti Nasvalt Läätsani viiva lõiguga.

Paraku on varasemates plaanides tehtud korrektiive sellesama 110 kV liini lisandumise näol, mis on tekitanud ka alevikurahva jaoks uue olukorra. “Kuna Saaremaa läänepiirkonna elektrivarustuse vajadused on tänaseks oluliselt muutunud, siis 2030. aasta perspektiivis tekib vajadus ka Nasva–Läätsa 35 kV ja 110 kV valmidusega õhuliini järele, et tagada Saaremaa läänepiirkonnale 110 kV ringtoide,” selgitas Reinumägi.

Alevikujuhtide initsiatiivil toimus märtsis ka liinide rekonstrueerimiskavasid puudutav koosolek, et teemat ühise laua taga projekteerijatega arutada, kuid kokkuleppele siis ei jõutud. Aleviku esindajad pakkusid välja variandi viia õhuliin kaugemale mere poole riigile kuuluvatele maadele. Eemale aleviku keskusest ja elanike hoovidest, ning Baltic Workboatsi territooriumi ligiduses see kõrgete mastidega üle jõe tuua. Praeguse seisuga ei ole Elektrilevi niisuguse lahendusega nõus, viidates selle keerukusele ja kulukusele.

Kuldsaar kinnitas, et ei sõdi vastu Elektrilevi arengule, kuid soovib, et ka aleviku ja elanikega arvestataks. “Loodetavasti suudame siiski leida ühise kokkuleppe,” sõnas ta.

Print Friendly, PDF & Email