Teel Saaremaa valla poole

Tänaseks on selge, et Saaremaast saab üks vald. Pindalalt kõige suurem omavalitsusüksus, elanike arvult kõige suurem vald Eestis.

12 OMAVALITSUST TEEL ÜHEKS: 4. aprillil kogunes linnavalitsuses ühinemise juhtkomisjon ja lisaks seni koos käinud 11 omavalitsuse juhtidele osalesid koosolekul ka Pöide esindajad.
Kuressaare Linnavalitsus

Ühineb 12 omavalitsust. Pea kõik nad on ligi veerand sajandit arenenud omal moel, mis tähendab nüüdseks erinevat ülesehitust ja igapäevast toimimist. See kõik tuleb vähem kui aastaga liita üheks tervikuks.

Selle protsessi läbiviimiseks on moodustatud 11 valdkonnakomisjoni, mida juhivad ühinevate üksuste vallavanemad/linnapea. Nendega on hõlmatud kogu meie igapäevane elu-olu, alates sotsiaalvaldkonnast ja lõpetades külaeluga. Valdkonnakomisjonide sees töötavad erialakomisjonid, mida on ühtekokku 27. Nii näiteks tegeletakse majanduskomisjoni raames eraldi taristu, transpordi ja teedega, kommunaalmajanduse, munitsipaalvara ja seotud ettevõtetega. Kokku on komisjonides 332 liiget. Eks mõned neist kattuvad, st osa inimesi osaleb mitmes töörühmas.

Komisjonide esmane ülesanne on teadvustada olemasolev olukord ehk teisi sõnu läbi rääkida, kuidas erinevates valdades elukorraldus seni on toiminud. Igapäevaeluga seonduvaid valdkondi on ju palju – prügiveost kuni sotsiaaltoetusteni. Tekib pilt sellest, kas on võimalik asjad kohe ühtlustada, missugune oleks edaspidi kõige õigem lahend kogu Saaremaa jaoks või on mõistlikum teha üleminekuaeg ja jätta asi juba ühendvalla otsustada. Et otsustamine läheks libedamalt, on juhtkomisjonina otsustajate laua taga kõigi ühinevate omavalitsuste volikogude esimehed ja linnapea/vallavanemad.

Teine oluline töövaldkond on uute reeglite väljatöötamine. Uuele, 15. oktoobril valitavale volikogule tuleb otsustamiseks juba praegu ette valmistada hulk õigusakte, mille järgi siis toimetama hakata. Kõige olulisemad neist on valla, samuti osavaldade ja piirkondlike kogukondade põhimäärused. See ajaauk ehk valimistulemuse väljakuulutamisest (loodetavast oktoobri teine pool) kuni uue valla tekkeni (1.01.2018) on jäetud seadusandja poolt õige kitsuke. Seetõttu on praegune eeltöö väga oluline. Kuna meie omavalitsused hingavad juba praegu paljuski ühes rütmis, tuleb volikogudel ja valitsustel valimisteni jäänud aja jooksul vastu võtta otsuseid, mis eeldavad tihedat koostööd.

Kindlasti on väga oluline uue vallavalitsuse ülesehitus. Mida ja kuidas saab koondada üheks tervikuks? Mida saab jätta kohapeale? Ühinemislepingus on kokkulepe, et kohapeale jäävad teenuskeskused, Orissaarde veidi suurem üksus. Aga kuidas need täpselt suhestuvad pealinn Kuressaarega, vajab paikapanemist. Selles valdkonnas toimub praegu kõigi töökohtade kaardistamine, seda nii intervjuude kui ka ankeetide vormis. Asja analüüsimiseks on appi võetud Tallinna Ülikooli teadlased. Kuigi valla struktuuri kehtestab juba uus valitud volikogu, saab eelnev analüüs olla aluseks uue meeskonna mehitamisel.

Tööd on palju. Edu selleks kõigile tegijaile!
Alo Heinsalu


Käimas on Saaremaa valla sümboolika konkurss

21. maini kestva konkursi eesmärgiks on leida Saaremaa vallale vapi ja lipu sümboolika, mis väljendab piirkonna ajaloolist identiteeti. Konkursile esitatud kavandeid hindab Lääne-Saare, Salme, Torgu, Kihelkonna, Mustjala, Leisi, Orisaare, Valjala, Laimjala ja Pihtla vallavalitsuse ning linnavalitsuse poolt kinnitatud 11-liikmeline komisjon. Konkursi auhinnafond on 5000 eurot. Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel: Lääne-Saare Vallavalitsus, Marientali tee 27, Kuressaare 93820, märksõnaks „Saaremaa valla sümboolika konkurss“. Täpsem info www.saaremaavald.ee.

Print Friendly, PDF & Email