Sinu idee võib Kuressaare linna paremaks muuta

Alates 3. aprillist ootab Kuressaare linnavalitsus ettepanekuid, kuidas linnapildis midagi muuta, kasutades selleks 50 000 eurot linna eelarvest. Käes on kaasava eelarve ettepanekute esitamise aeg, mis kestab 30. aprillini.

Sel perioodil saab igaüks, keda huvitab Kuressaare linna käekäik, teha oma ettepaneku. Kuressaare on kaasavat eelarvet rakendanud juba 2014. aastast, seega on sel aastal Kuressaare kaasava eelarve neljas aasta. Möödunud aastal ehitati kaasava eelarve abil Kuressaare gümnaasiumi mänguväljak, ketasgolfipark Musumännikusse ja treeningväljak koertele ning osteti vaip väikestele võimlejatele. Varem on korda tehtud lasteaialaste mänguplats ja koolilaste jalgpalliväljak (2015), paranenud on turu väljanägemine ja laste purjetamisvõimalused (2014).

Linnakodanike kaasamine eelarveprotsessi tähendab seda, et teatud summa osas saavad linnakodanikud otsese sõna­ ja otsustusõiguse: teevad eelarve kasutamiseks ettepanekuid ja hääletavad selle ettepaneku poolt, mida peavad neist parimaks.

Seega saab Kuressaarest hooliv inimene, asugu ta Kuressaares või kaugemal, teha ettepanekuid, kuidas 50 000 euro piires meie linna kõige paremini arendada. Oluline on, et kasu saab lõppkokkuvõttes suur hulk Kuressaare inimesi. Ettepaneku esitajal tuleb läbi mõelda ja kirja panna järgmised põhiaspektid: miks linnal seda vaja on, kellele see kasu toob, kes selle ellu viib (kas linnavalitsus või muu juriidiline või füüsiline isik) ning lisada hinnanguline maksumus.

Otsustav etapp on linnakodanike hääletus, kus selguvad ettepanekud, mis 12 kuu jooksul ellu viia. Hääletusõigus on Kuressaarde registreeritud elanikel (al 16. eluaaastast), sest jagamisele läheb Kuressaare maksumaksjate raha.

Hääletamine toimub keskkonnas VOLIS (volis.ee), kuhu saab sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID-ga.

Mis on sel aastal teisiti?

2017. aasta on reeglitesse toonud ka mõned muudatused. Erinevalt varasemast on sel korral ära määratud minimaalne ja maksimaalne summa ehk 1000 ja 25 000 eurot. See on hea selleks, et ettepanekud oleksid kaalukamad, rohkem läbimõeldud ja paremini lahti kirjutatud. Maksimumsumma annab aga ideaalis võimaluse kahele väga heale ettepanekule. Vaadates varasemate aastate ettepanekuid, on siiski pigem tõenäoline, et hääletusvoorust väljub võitjana rohkem ettepanekuid.

Sel aastal on ettepanekute andmise korras ära määratud ka see, et hääl tuleb anda kahele ideele. See tähendab, et hääletades võiks kursis olla kõigi esitatud ideedega. Hääletamine toimub taas reaalajas.

Ühe olulise muudatusena on sel aastal välistatud Kuressaare linnavalitsuse hallatavate asutuste (sh sihtasutuste ja äriühingute) investeerimisettepanekud. Linna oma asutused võivad teha investeerimisettepanekuid otse linnavalitsusele ka eelarve planeerimisel või kogu aasta vältel. Samas ei ole keelatud hallatavate asutuste poolt korraldatavad põnevad üritused. Juba näiteks miinimumsumma, 1000 euro eest saaks linna lastele nii mõnegi põneva ürituse korraldada. Oluline on silmas pidada, et üritus peab olema suunatud linnarahvale, mitte kitsale sihtrühmale. Vähemalt peab kõigil olema võimalus sellest osa saada.

Investeerimisettepanekuid võivad aga teha teised kodanikuühendused, sest häid mõtteid sünnib ikka seal, kus tullakse kokku ühiste kavatsuste ja sihtide nimel. Nii toetab Kuressaare linnavalitsus nende teostamist kaasava eelarve kaudu.

Käthe Pihlak

Print Friendly, PDF & Email