Väikeettevõtted kavandavad korralikke investeeringuid

Saare-, Hiiu- ja Läänemaa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d) plaanivad teha kuni 30 000 euro suuruseid investeeringuid rohkem kui Eestis keskmiselt, näitavad SEB Baltimaade ettevõtlusbaromeetri uuringutulemused.

“Kuni 30 000 euro suuruseid investeeringuid kavandab 32% Hiiu-, Saare- ja Läänemaa ettevõtetest, mis on märgatavalt kõrgem Eesti keskmisest 26% näitajast ning on tegelikult maakondade hulgas ainus, mis küündib üle 30%,” ütles SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Ainar Leppänen.

Hiiu-, Saare- ja Läänemaal kavandab üle 30 000 euro suuruseid investeeringuid 12% VKE-dest. “Üldse ei plaani investeerida 19% kolme maakonna väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest, mis on Eesti keskmisest (22%) madalam,” märkis Leppänen.

Uuringu kohaselt on 12% VKE-dest optimistid ehk ootavad sel aastal üle 15% ulatuvat käibekasvu, ja pessimiste ehk käibelangust prognoosivaid ettevõtteid on 21%.

Küsitletud Eesti ettevõtetest 64% plaanib efektiivsust parandada kas toodete või teenuste arendamise, töötajate koolitamise, ärimudeli muutmise või muude arendustegevustega. Hiiu-, Saare- ja Läänemaa näitaja on sellega samal tasemel (64%). Kolme maakonna ettevõtted peavad kõige olulisemaks innovaatiliseks tegevuseks toodete või teenuste arendamist (38%).

Hiiu-, Saare- ja Läänemaa VKE-dest kavatseb 11% minna uutele turgudele või laieneda olemasolevatel, mis on Eesti keskmisest (24%) märgatavalt väiksem. Uuringu kohaselt plaanib 89% maakonna väikeettevõtetest keskenduda siiski kohalikule turule.

Töötajaid kavatseb juurde võtta 7% Hiiu-, Saare- ja Läänemaa ettevõtetest, mis on Eesti keskmisest 14% näitajast märgatavalt madalam. Töötajate arv jääb üldiselt stabiilseks, sest muutusi ei kavanda 88% vastajatest. Personali vähenemist prognoosib 5% Hiiu-, Saare- ja Läänemaa VKE-dest.

Print Friendly, PDF & Email