LUGEJA KÜSIB

Töötan palkmaju valmistavas ettevõttes ning kasutan töös sageli mootorsaagi. Milliseid isikukaitsevahendeid tuleb palkmaja ehitusel mootorsaega töötamisel kasutada?

Vastab Indrek Avi, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:
Mootorsae valmistaja on kasutusjuhendis esitanud nõuded, mida tuleb sae ohutuks kasutamiseks rakendada. Üks tuntud saetootja on koostanud järgmise loetelu: kaitsekiiver, kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid või näokaitse, kaitsekihiga kindad, saekaitsega püksid, kaitsekihiga, terasest varbakaitsega ja libisemiskindla alustallaga saapad.

Kasutusjuhendi nõuded on tööandjale järgimiseks ja töötajad tuleb isikukaitsevahenditega varustada. Tööandja peab hindama kaitsevajaduse suurust ja määrama kindlaks isikukaitsevahendi nõutavad kaitseomadused.

Levinud on kombineeritud komplektid, mis võimaldavad kasutada kaitsekiivri külge ühendatud kõrvaklappe ja näokaitseks visiiri. Kui võrkvisiirist tungib puidutolm silma, tuleb kasutada kaitseprille. Sõltuvalt olukorrast võib olla vajalik kasutada üheaegselt nii kõrvaklappe kui ka -troppe. Mootorsae kasutajad peaksid enda saeketiga vigastamise vältimiseks valima standardile vastavad kaitsekindad (EN 381-7), kaitsepüksid (EN 381-5) ja vajadusel kaitsekedrid (EN 381-9).

Jalanõud peaksid olema saeketi lõigetele vastupidavad, sügavamustrilise tallaga, pahkluud toetavad, tugevdatud varvaste piirkonnaga ning vastama standardile ISO 17249.

Töös võib ette tulla ka ohutegureid, mis pole otseselt mootorsaega seotud ja mille mõju ei saa vältida või vähendada muul moel kui isikukaitsevahendit kasutades. Tööandja korraldatav töökeskkonna riskianalüüs peab ka need ohud välja selgitama. Liikuvate masinate läheduses või vähese valgustuse tingimustes töötades on oluline, et töötaja oleks nähtav. Töötaja märgatavaks tegemiseks ettenähtud riietuse standardile EN 471 vastavus annab kindlustunde, et riietus vastab kaitseomaduste nõuetele. Kaitsekiiver võiks olla erksavärviline ja peab vastama EN 397 või EN 14052 standardile.

Isikukaitsevahendeid valides ja nende kasutamise korda määrates tuleb arvestada töötajate ettepanekutega.

Print Friendly, PDF & Email