Pöide liitumine toob uue ülesaaremaalise küsitluse (12)

JÄLLE LAUAL: Kolmapäeval asub Pöide volikogu taas hääletama ühinemisteemalist eelnõu. Seekord on rahvaesindajatel selg vastu seina, sest vabariigi valitsus on seadusega ettenähtud omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumi mittetäitvate omavalitsuste suhtes, kelle hulka kuulub ka Pöide vald, algatanud sundliitmise protsessi.
MAANUS MASING

Kui Pöide volikogu otsustab kolmapäevasel istungil Saaremaa vallaga liitumisläbirääkimisi alustada, tuleb kõigilt ühinejatelt küsida, kas nad on Pöide liitumisega nõus.

Pöide volikogu istungi päevakorras on esimese punktina ettepaneku tegemine ühinemiskokkuleppe läbirääkimiste alustamiseks loodava Saaremaa vallaga. Pöide volikogu esimees Marina Treima ütles Saarte Häälele, et kuna Pöide vald ei täida haldusreformi seaduses ette nähtud kriteeriume, on vabariigi valitsus alustanud valla liitmist ülejäänud Saaremaa valdadega. Vastavasisuline määruse eelnõu on arvamuse avaldamiseks saadetud ka kõikidele Saaremaa valdadele.

“Pöidel on kaks valikut – kas ignoreerida ja üldse mitte midagi teha või siis osaleda valitsuse algatatud sundliitmise protsessis,” nentis Treima. Pöide vallavolikogu ja ka vallavalitsus on teemat arutanud, nädalapäevad tagasi kohtusid valla esindajad ka maasekretär Jaan Leivategija ja ühinemise tegevjuhi Alo Heinsaluga. “Kolmapäeval võetakse vastu otsus, millist teed minnakse,” sõnas Treima.

Kui volikogu nõustub läbirääkimiste alustamisega, tähendab see tervet rida seadusest tulenevaid tegevusi, mille hulgas on ka elanike arvamuse väljaselgitamine Pöide valla liitmise kohta. Ja mitte vaid Pöide valla elanike, vaid ka kõikide teise omavalitsuste elanike. See tähendab siis taas ülesaaremaalist rahvaküsitlust, nagu korraldati Saaremaa valla loomise osas. Küsitlus peaks toimuma 23.–24. aprillil.

Ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu ütles, et rahva käest arvamuse küsimisest pääsu pole, kuna see on riiklikult nõutav tegevus. Nagu ühinemiste puhul üldiselt, on ka selle küsitluse tulemus otsuste tegemisel informatiivse loomuga ehk ei kohusta millekski.

Tema sõnul korraldavad arvamuse küsimise omavalitsused ja protsess on samasugune nagu tavaliselt. Selles osas, kui kõrgeks või madalaks võib kujuneda rahva osalemise aktiivsus, Heinsalu spekuleerima ei hakanud. Tasub meenutada, et mullu läbiviidud maakondliku ühinemisküsitluse ajal oli osalusprotsent 5,8.

Mehis Tulk, Raul Vinni

Print Friendly, PDF & Email