Noored õppisid merel hädaolukorras ellu jääma

TIRIME! Kuressaare Gümnaasiumi kaheksandike Käthy Kiige ja Reelika Mägi koostöös sai kummipaat jälle õiget pidi.
MAANUS MASING

Kuressaare politseijaoskond jagas kaheksanda klassi õpilastele mereohutusalaseid teadmisi sellest, kuidas vee peal hätta sattudes käituda ja ellu jääda. Lisaks teoreetilistele teadmistele said noored uusi oskusi ka praktikas rakendada.

Kuressaare politseijaoskond viis viimaste nädalate jooksul Saare maakonna 8. klassidele läbi interaktiivseid mereohutuse tunde teemal “Meri ja mina ka!”. Teadmisi jagati 16 koolis ja 300 õpilasele. Koolituse teoreetilises osas arutleti õpilastega erinevatel mereohutust puudutavatel teemadel, räägiti näiteks enesepäästest ja käitumisest hädaolukorras, samuti tutvuti päästevahenditega ja õpiti päästevesti õigesti kasutama.

Teooriaosa viis läbi piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenko, kelle sõnul on noored mereteemadel küllalt teadlikud ja tunnevad teema vastu huvi. “See on küll kooliti erinev – oli neid, kes võtsid asja leebemalt, kuid ka selliseid klasse, kes teemasse täie pühendumusega süvenesid,” märkis ta. Lisaks jagasid teadmisi ka noorsoopolitseinik Kaisa Nurm ning Kuressaare politseijaoskonna otsingu- ja päästeüksus.

Praktilises osas kinnistati teoorias saadud teadmisi erinevates harjutustes, mida tehti Kuressaare gümnaasiumi, Leisi keskkooli ja Kallemäe kooli ujulas tunnustatud merepääste instruktori ja pinnaltpäästja Eimar Tähe juhendamisel. Basseinis tuli noortel näiteks päästevest selga ajada ja teha kõik vajalikud toimingud, et pääseda ümber läinud kummipaati. Viimaks katsetati “jääpangale” ronimist. Selgus, et praktikas on see palju keerulisem, kui kinolinalt vaadates võib tunduda.

Vajaduse mereohutusalase ennetustöö korraldamiseks tekitas kujunenud olukord – viimase seitsme aasta jooksul on Eestis uppumise läbi elu kaotanud 415 inimest. Õpilaste ja õpetajate riskikäitumise uuringust selgus, et õpilased on küll veeohutuse teemadel informeeritud, kuid näiteks 6.–12. klassi õpilased ei saanud piisavalt veeohutuse alast lisainfot.

Veeõnnetuse peamised põhjused on vähesed teadmised veekogudel ohutu viibimise ja päästevarustuse kasutamise kohta. Seetõttu on oluline, et õpilased õpiksid ujuma ja merel ohuolukorras käituma juba noores eas, kui see kinnistub kõige paremini. Uppumist on võimalik ära hoida, õpetades lapsi ujuma ning tegutsema olukorras, kui ollakse ise hädas või nähakse kedagi, kes vajab abi.

Kõik katsed sooritanud õpilased said tunnistuse koolituse läbimise kohta ning kinnitasid kui ühest suust, et ettevõtmine oli põnev ning saadud teadmised olulised ja elus vajalikud. Mereohutuse alaste loengute sarja läbiviimist toetasid Saare maakonna kohalikud omavalitsused.

Print Friendly, PDF & Email