Kuressaare tahab 1. klasse suurendada (4)

Nädal tagasi selgus, et 1. klassi astumise avaldusi on 20 võrra rohkem, kui Kuressaare koolides kohti. Seetõttu palub Kuressaare linnavalitsus koolidelt luba klasside suuruse muutmiseks.

Seaduse järgi võib põhikoolis olla klassi täitumuse ülemiseks piirnormiks 24 õpilast. Samas on kooli direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul võimalik suurendada klassi kohtade arvu erandjuhul kuni 28 õpilaseni. Seega palub linnavalitsus koolidelt õigust õpilaste arvu suurendada. “Õpilaste arvu suurendamise vajadus tekib olukorras, kui kõigis Kuressaare linna koolide vastava vanuseastme klassides on kõik 24 õppekohta täidetud,” öeldakse koolide juhtkonnale ja hoolekogule saadetud palves.

Print Friendly, PDF & Email