Aste õpilased õpivad kaks päeva kodus

Tänapäeva koolides on tavaliseks saanud, et õpilastele rakendatakse iseseisvat õpet ehk lapsed õpivad kodus. Aste põhikoolis jäeti uue veerandi alguses kaheks päevaks kodusele õppele kogu 114 õpilasega kool.

Kooli direktor Ulvi Valge ütles, et lapsed on tõepoolest eile ja täna iseseisval õppel. Seda põhjusel, et õpetajad viibivad mandril koolitusel.

“Aste põhikool on muu hulgas taganud, et kõik osapooled oleksid iseseisva õppe päevast teadlikud, saates klassijuhatajate kaudu teate lapsevanematele ja riputades vastava teate üles ka kooli kodulehele,” ütles Saarte Häälele Lääne-Saare valla haridusnõunik Maiu Raun.

Tegemist on ka koolitusega, mida tuleb läbi viia tundide ajal. Nimelt on Aste kooli õpetajad vaatlemas Harju maakonnas asuvas Randvere koolis ja Merivälja koolis õppetegevust, mis on seotud hariduslike erivajadustega lastega ja nende õppimisega tavaklassides.

Print Friendly, PDF & Email