ÜLESKUTSE: Kuidas märgata ja toetada lapse andeid? (1)

Saaremaa on läbi aegade olnud rikas andekate inimeste poolest – siin on sündinud tuntud teadlasi ja kirjamehi, koolinoored teevad ilma olümpiaadidel ja konkurssidel nii kodu- kui ka välismaal.

Talendiks aga ei sünnita, vaid arenetakse. Kuidas märgata lapse andeid võimalikult varases eas ja luua tema arenguks parimad tingimused? Nende küsimuste üle arutletakse MTÜ Eesti Talendikeskus korraldataval seminaril “Märka ja toeta lapse andeid”.

Seminarile on oodatud lapsevanemad, lasteaia- ja algkooliõpetajad, laste huviringide juhendajad jt huvilised, et ühiselt leida parimaid viise lapse ande süsteemseks arendamiseks kodu ning üld- ja huviharidusasutuste koostöös.

Seminaril keskendutakse keskmisest kõrgemate vaimsete võimetega laste varase märkamise ja nende potentsiaali maksimaalse arengu toetamise küsimustele. Ekspertidena osalevad seminaril Tartu ülikooli õppejõud, pikaaegne andekate eestkõneleja, raamatu “Andekusest ja andekatest lastest” autor Viire Sepp ning Tallinna Ülikooli õppejõud Halliki Põlda, kes on muu hulgas uurinud, mida arvavad andekusest ja andekatest lapsed ise, lapsevanemad, õpetajad ja õpetajate koolitajad. Mõlemad asjatundjad on Saaremaa juurtega.

Seminar toimub esmaspäeval, 27. märtsil kell 16 Kuressaares Osilia koolituskeskuse seminariruumis Nooruse tänav 1. Projekti toetab hasartmängumaksu nõukogu. Täpsem info ja eelregistreerimine facebook.com/eestitalendid.

MTÜ Eesti Talendikeskus on loodud 2016. aastal eesmärgiga toetada andekate laste ja noorte arenguks paremate tingimuste loomist kogu Eestis. Ühing koondab laste ande arengu toetamisele pühendunud inimeste ja organisatsioonide võrgustikku, vahendab andekuse alast teavet, korraldab nõuandepäevi, seminare ja konverentse. Kavas on algatada stipendiumfond andekate laste ja nende juhendajate tegevuse toetamiseks.

Viire Sepp
Saaremaa juurtega
MTÜ Talendikeskus juhatuse liige

Print Friendly, PDF & Email