Veere sadam võib säästa küla nimemuutusest (2)

Kuigi valdade ühinemisel annab samanimeliste külade puhul nime säilitamiseks eelisõiguse suurem elanike arv, võib üheks erandiks kujuneda Veere küla.

“Külanimede vahetamisel ei saa olla määrav ainult elanike arv,” ütles omavalitsuste ühinemisprotsessi külaelukomisjoni esimesel koosolekul komisjoni liige Vello Paas.

Nii on Kihelkonna vallas asuval Veerel vähem elanikke kui Pöide valla samanimelises külas, kuid Veere sadama nime Paasi sõnul muuta ei saa, sest see on kasutusel ka rahvusvaheliselt.

“Kui me muudaks küla nime, siis see tekitaks totra olukorra, kus Veere küla asub ühes Saaremaa otsas ja sadam hoopis teises otsas teise nimega külas,” viitas Paas, kelle hinnangul tekitab selline olukord palju segadust ka turistide ja kaubavedude korraldajate jaoks ükskõik kust maailma otsast. “Tuleb keegi näiteks Venemaalt kaubaautoga kohale, lööb GPS-i Veere sisse, aga sadamat ei leiagi.”

Külaeluskomisjon soovitab uute nimede valimisel kolme varianti: panna uus nimi, kasutada liitnime või ühineda ühist piiri omava naaberkülaga. 1. augustiks viivad vallavalitsused läbi külakoosolekud ja teavitavad külaelukomisjoni, millised külanimed jäävad ja millised külad saavad uue nime.

Print Friendly, PDF & Email