Saarlased loodavad siiski ühinemise lisapreemiat (6)

Kuna Ruhnu ja Muhu said valitsuselt saarvalla erisuse, Pöide saab aga lõpuks Saaremaa valla osaks, tekib kokkuvõttes maakonna suurune omavalitsus, mis Kuressaare linnapea arvates oleks siiski väärt täiendavat rahalist premeerimist.

Kuressaare linnapea Madis Kallas märkis, et eelmisel aastal kinnitas toonane riigihalduse minister Arto Aas ka “Aktuaalses kaameras”, et kui ühinemise tulemusel tekib maakonna-suurune omavalitsus, saab see lisaks ühinemistoetusele täiendavalt kuni 5 miljonit eurot lisaraha.

“Ehkki käesoleva aasta 1. jaanuariks kõik Saaremaa omavalitsused sellekohast otsust ei teinud, oleks juhul, kui Pöide otsustab siiski ühinemise kasuks, tulemuseks ikkagi maakonna-suurune omavalitsus ehk sama eesmärk saaks täidetud,” lisas ta, vihjates, et sel juhul oleks põhjendatud ka uue valla täiendav premeerimine.

Vabariigi valitsus tegi 15. veebruaril Pöide vallale ettepaneku loodava Saaremaa vallaga liituda. Eile väisasid selles küsimuses Pöidet maavanema asendaja Jaan Leivategija ja ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu.

Pöide esindajatega arutati valla võimalusi kujunenud olukorras. Pöide vallavanem Andres Hanso ütles, et ega neid võimalusi palju ole, kuid otsuse langetab siiski volikogu. Ta lisas, et see võib juhtuda veel märtsikuisel istungil.

Seaduse järgi on Pöide volikogul aega vabariigi valitsuse tehtud liitumisettepanekule vastata tegelikult kuni 15. maini. Kui volikogu soovib valla iseseisvat jätkamist, tuleb tal selleks ajaks koostada põhjendatud arvamus. Seejärel on valitsusel aega kuni 15. juunini arvamuse ja põhjendustega nõustuda või mitte nõustuda.

Viimases Pöide valla lehes arvas Andres Hanso, et Pöide iseseisvalt jätkamise tõenäosus on nullilähedane. “Arvan, et juunis tuleb valitsuselt otsus sundliitmise kohta,” märkis ta ja lisas, et siis jääb üle sellega leppida või alustada rasket kohtuteed. “Kui meie volikogu ei soovi iseseisvat jätkamist, siis võib ta vastu võtta otsuse suurvallaga ühinemise kohta ja saata selle otsuse maavanemale juba varem,” lisas Hanso.

Vallavanem nentis, et väga suure tõenäosusega algatab valitsus Pöide valla sundliitmise nii ehk teisiti. “Nüüd on meil sellega leppimiseks valida keerukas või lihtne tee.”

Ühinemise juhtkomisjon on igatahes teisele variandile ust paotanud ja pärast kolmekuist vaheaega on Pöide valla juhid tulevast nädalast uuesti kutsutud osalema komisjoni istungitel.

Print Friendly, PDF & Email