Ornitoloogid asuvad analüüsivad rändlindude tekitatud kahju

Eesti ornitoloogiaühing taotleb KIK-ilt toetust rakendus­uuringule, mille eesmärgiks on analüüsida rändlindude tekitatud kahju põllukultuuridele ja luua geoinformaatiline andmesüsteem.

Rakendusuuringu eesmärk on analüüsida täpsemalt rändlindude tekitatud kahjustusi Eesti põllumajanduskõlvikutel perioodil 1994–2016. Uurin­gu algallikaks on keskkonnaameti koostatud kahjustuste hindamisaktid ja nendega seotud kaardimaterjal.

Uuritavad liigid on suur-lauk­hani, rabahani, hallhani, valgepõsk-lagle ja sookurg, kelle tekitatud kahju hindamine ja kahju hüvitamine on reguleeritud keskkonnaameti kaudu.

Projektitaotluse eestvedaja Riho Marja märgib kirjas keskkonnaametile, et rakendusuuringu tulemusel selgub, milliseid põllukultuure kahjustatakse, kuidas on kahjustused ja makstud hüvitised aja jooksul muutunud, milline on põllumajanduskõlviku pindala ja kahjustuse esinemise vaheline seos, milline on kahjustuste geograafiline ja hooajaline jaotumine ning kas kahjustusi mõjutab kohalik maastikustruktuur. Projekti käigus luuakse algandmetele tuginedes geoinformaatiline andmesüsteem.

Keskkonnaamet on seisukohal, et suurlindude tekitatud kahjustuste analüüs on vajalik rändlindude tekitatud kahjudest põhjalikuma ülevaate saamiseks, ennetustööde planeerimiseks, teavitustöö tegemiseks ja vastavate poliitikate kujundamiseks. Ka aitab planeeritav analüüs Eestil sisuliselt panustada rahvusvahelisse haneliste ja põllumajandustootjate konflikte ennetavasse ja lahendavasse initsiatiivi Goose Platform.

Samas leiab keskkonna­amet, kes on ise kahjustuste mahu ja makstud hüvitiste analüüsiga pidevalt tegelenud, et olemasolevate andmete baasil saab täiendatud analüüsi edukalt teha ka kõrgkooli kraadiõppe uurimistööna ning on küsitav, kas selleks on vaja eraldi rakendusuuringu projekti.

Print Friendly, PDF & Email