Töötute arv Saaremaal kasvab (9)

Veebruaris hakkas registreeritud töötute arv ootuspäraselt suurenema ja läinud kuu lõpus oli üle Eesti töötuna registreeritud 32 132 inimest. Saare maakonnas oli seejuures töötuna registreeritud 673 inimest. Veel kuu varem oli töötuid maakonnas 642.

Kõige enam on töötuna registreeritud inimesi Kuressaares (233) ja Lääne-Saare vallas (166). Igal pool mujal on arvud tunduvalt väiksemad. Paras ports töötuid on siiski ka Leisi (48), Orissaare (41), Pihtla (35) ja Salme (35) vallas. Valjalas on töötuid läinud kuu seisuga 25 ja Muhus 22.

Nii Kihelkonnal kui ka Mustjalas oli töötuid 17 ning Laimjalas ja Pöidel kummaski 11. Torgu vallas oli töötuid üheksa, Ruhnus aga kolm.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr veebruaris jätkuvalt Ida-Virumaal (11,1%) ja madalaim Harjumaal (3,5%).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid veebruari lõpus lihttöölised (23%), oskustöötajad ja käsitöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Veebruari jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks uusi tööpakkumisi eelneva kuuga võrreldes 7% vähem, kuid aastataguse ajaga võrreldes 14% rohkem. Kuu jooksul lisandus 4209 uut tööpakkumist, millest 50% sisestati töötukassa portaali kaudu.

Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 8550. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid oskustöötajatele ja käsitöölistele (24%), teenindus- ja müügitöötajatele (24%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele (17%) pakutavad töökohad.

Print Friendly, PDF & Email