Ülevaade tegemistest

Tiia Leppik
abilinnapea
• Osalesin koos Kuressaare spaade esindajatega Peterburis Lääne-Eesti kuurortlinnade turismiseminaril.
• Lõppesid avatud noortekeskuse ehitustööd ja 22. veebruaril avati uus avatud noortekeskus Noortejaam.
• Osalesin Saare maavanema kohusetäitja vastuvõtul, kus anti üle maakonna teenetemärgid.
• Kuressaaret külastasid Carl Bulla fondi esindajad, et leppida kokku tunnustatud fotograafi näitus Kuressaares.
• Toimunud on mitmed töökoosolekud Pargi lasteaia arhitektidega.
• Korraldasime vastuvõtu jääpurjetamise tiitlivõistlustel pärjatutele.
• Kuressaare linnavalitsuse haridusosakond korraldas taas üleriigilise huvihariduse konverentsi.
• Toimuvad töökoosolekud ja kohtumised riigigümnaasiumi teemadel.
• Toimuvad ühinemise teemagruppide (haridus, huviharidus, kultuur) töökoosolekud.
• 1. märtsil algas registreerimine 2017/2018. õppeaastaks lasteaeda ja 1. klassi.

Kairit Lindmäe
sotsiaalosakonna juhataja
• Märtsis alustas tööd Saaremaa omavalitsuste ühinemise sotsiaalkomisjon, mille eesmärk on ühtlustada sotsiaalteenuste ja -toetuste korrad, määramise alused ja piirmäärad.
• Alustasime projekti “Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas” raames koduteenuse osutamisega. Esimestele klientidele on teenuse osutamist juba alustatud.
• Sel nädalal osalen Linnade ja Valdade Päevadel, kus käsitletakse ka mitmeid sotsiaalvaldkonda puudutavaid teemasid.
• 21. märtsil korraldab Eesti sotsiaaltöö assotsiatsioon rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva puhul piduliku ürituse Narvas, kus tunnustatakse sotsiaalvaldkonna töötajaid erinevates kategooriates. Saaremaalt on erinevatesse kategooriatesse esitatud kuus sotsiaalvaldkonna töötajat.
• 28. märtsil korraldab MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus konverentsi spetsialistidele teemal “Vägivald sinu lähedal”, kus saavad sõna riigikogu liige ja sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt, kogemusnõustajad, lähisuhtevägivalla ohvrid, ohvriabi töötaja jt.
• 29. märtsil osalen vanemlusprogrammi “Imelised aastad” pilootprojekti lõpetaval seminaril.

Tiit Kaasik
projektijuht
• Töötame selle nimel, et arendada Kuressaares välja uus ja nüüdisaegne elamurajoon. Tegemist on juba 2007. aastal vastuvõetud Kaevu tn 18 ja selle lähiümbruse II etapi detailplaneeringu realiseerimisega. Enne kui hakkame tegelema selles piirkonnas olevate elamukruntide müügiga, tuleb leida lahendused tänavate ja kogu infrastruktuuri (veetrassid, kanalisatsioon, valgustus jne) väljaehitamiseks. Selliseid ilusaid nimesid, nagu Vesikaare, Päikese ja Pilve, kandma hakkavate tänavate äärde on ette nähtud 27 kinnistut üksik-
elamute ja kolm kinnistut korterelamute tarvis.
• Veebruari ja märtsi läbiv teema on jätkuvalt ka ilmajaamale asukoha otsimine ja seadmete hankimine koostöös keskkonnaagentuuri ja meie oma maja töötajatega. Esialgne asukohavalik oli küll hea, kuid läbirääkimised riigiasutustega on ajamahukad. Sellest tulenevalt oleme ilmajaama rajamiseks otsinud alternatiivseid asukohti. Oleme teinud ettepaneku Saaremaa tarbijate ühistule, et kasutada neile kuuluvat kinnistut, mis asub Kaubaaida ja Rehemäe poe vahelisel alal. Loodame, et leiame läbirääkimistel mõlemale poolele sobiva lahenduse.
• Lisaks eelnevale käib igapäevane töö väiksemate projektidega. Näitena võib tuua linnastaadioni lähiümbruse eskiisi väljatöötamise korraldamise jm tegemised. Samuti on minu jaoks oluline osalemine valdade ja linna ühinemise koosolekutel. Soovime ju kõik, et Saaremaa vald saaks tööle hakata läbimõeldult ja tõrgeteta.

Ilusat saabuvat kevadet kõigile!

Print Friendly, PDF & Email