Linnaeelarvest saab projektitoetust taotleda

10. aprillini saab linnaeelarvest taotleda toetust hariduse ja noorsootöö, kultuuri, spordi ja sotsiaalse suunitlusega ning tervise edendamisega seotud üritustele ja projektidele. Toetuse taotlemise õigus on juriidilisel isikul, mittetulunduslikul ühendusel või füüsilisest isikust ettevõtjal tingimusel, et projekt või üritus toimub Kuressaares või on muul olulisel viisil seotud Kuressaare linnaga.

Toetuse taotlemiseks tuleb linnavalitsusele esitada elektroonilises keskkonnas (https://haridus.kuressaare.ee/projektid/) vormikohane taotlus (sisselogimine ID-kaardi või mobiili-ID-ga). Aasta märksõnad on laste ja noorte kultuuriaasta ning uutele üritustele avatud linnaruum. Toetatakse Kuressaares toimuvaid ja linna mainet kujundavaid avalikkusele suunatud ja kogukonda kaasavaid sädeprojekte ning projekte, millel on potentsiaal tõusta märgilisteks.

Projektitoetuste määramise eelistused 2017. aastal on:
• mittetraditsioonilised üritused, mis pakuvad alternatiivi massikultuurile;
• erinevate valdkondade ristprojektid koostöös kohalike ja rahvusvaheliste partneritega;
• nüüdisaegses kunstikeeles loodud linnaruumi objektid ja linnaruumi uudset kasutust toetavad projektid;
• üritused, mis rikastavad kohaliku kogukonna kultuuri ja haridust teiste maade kultuuride kaudu;
• haridus- ja noorsootöö projektid, mis on suunatud haridusliku sisuga ettevõtmiste ning laste ja noorte vaba aja paremaks sisustamiseks;
• spordiprojektid, mis on suunatud uuenduslikeks ja kohalikku spordielu rikastavateks tegevusteks;
• sotsiaalse suunitlusega projektid, mis on suunatud sotsiaalhoolekande sihtgruppide aktiviseerimisele ja sotsiaalse turvalisuse tagamisele kaasaaitamisele.

Lisainformatsiooni annavad taotlejatele Helen Vainula, tel 45 50 526 (haridus- ja noorsootöö valdkonna projektid), Heli Jalakas, tel 45 50 557 (kultuuri- ja spordivaldkonna projektid), Monika Sarapuu, tel 45 50 532 (sotsiaalvaldkonna ja terviseedendamise projektid). Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 10. aprillil kell 12.

Print Friendly, PDF & Email