Kuidas möödus aasta naiste varjupaigas?

Vägivalla all kannatavatele naistele nõustamist ja turvalist majutust pakkuv MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus on nüüdseks Saaremaal tegutsenud veidi üle aasta. Mõte oma teenust Saaremaale laiendada ei tulnud kergelt, kuid kohaliku omavalitsuse toetus andis julgust see samm ette võtta. Võib öelda, et üsnagi edukalt ja kiiresti suudeti Saaremaal luua kõik vajalikud tingimused ja võimalused naiste varjupaiga teenuse pakkumiseks.

Esimene tegutsemisaasta on möödunud toimekalt. Kui nõustamine käivitus juba veebruaris 2016, siis turvalist majutamist saime pakkuma hakata aprillist. Varjupaiga esimene suurem eesmärk oli tutvustada pakutavat teenust ja luua koostöösuhted varjupaiga jaoks oluliste võtmeisikute ja koostööpartneritega – valdade sotsiaaltöötajate, lastekaitsespetsialistide, sotsiaaltöö ja nõustamisega seotud asutuste, politsei, noorsootöötajate, noorteasutuste, päevakeskuse, turva- ja perekodu, meditsiiniasutustega jne.

Esimese tegutsemisaasta jooksul on MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus poole abi saamiseks Saaremaalt pöördunud üsnagi arvestatav hulk naisi, mis näitab, et oleme jõudnud õigete inimesteni. Selle aja jooksul on Saaremaal abi ja nõustamist vajanud 38 inimest, kellest on turvalist majutust vajanud kolm naist ja 10 last.

Varjupaiga poole pöördujate hulgas on olnud naisi, kes on aastaid kannatanud süstemaatilise lähisuhtevägivalla all, kuid on olnud ka neid, kelle mureks tavalised pereprobleemid. Igapäevaseid argielu muresid ei saa lugeda süstemaatiliseks lähisuhte vägivallaks, mis tähendab, et naiste varjupaik ei saa ega jõua aidata kõigi probleemide puhul. Sellisel juhul saavad abi anda kohalikud omavalitsused ja muud erinevad organisatsioonid, psühholoogid, pereterapeudid jne. Naiste tugikeskuse eesmärk on aidata just lähisuhtevägivalla all kannatajaid.

Oma esimest tegutsemisaastat tähistab naiste varjupaik 28. märtsil konverentsiga “Vägivald sinu lähedal”. Konverentsi eesmärk on kajastada lähisuhte vägivallaga tegelemise olulisust erinevate organisatsioonide ja tasandite kaudu. Konverentsi oluline märksõna on ka koostöö. Konverentsi teeb eriliseks ka see, et endised lähisuhtevägivalla ohvrid, kes on nüüd juba ise kogemusnõustajad, räägivad elust vägivallatsejaga ja kuidas sellega toime tulla.

Varjupaiga tegutsemisele on kaasa aidanud mitmed toetajad: MTÜ Saaremaa Vähiühing, kelle infotuba on meil võimalik kasutada nõustamiste jaoks; Kuressaare toidupank, kes panustab vajadusel abivajava naise toitlustamisse; Kuressaare Lions-klubi, kes toetas varjupaika pesumasina soetamisel; Eesti Punase Risti Saaremaa selts, kes varustab varjupaika esmaabivahenditega; eraisikud, kes on teinud varjupaigale rahalisi ja mittemateriaalseid annetusi; SDE naiskogu Kadrid, kes aitas Sakla laadal koguda raha varjupaiga tegevuse jaoks; eraisikud, kes jõulude ajal rõõmustasid varjupaigas elavaid lapsi jõulukingitustega; Aste noortekeskuse lapsed, kes heategevusüritusel kogusid raha ja annetasid selle varjupaiga tegevuse jaoks jne. On tore tõdeda, et suure südamega inimesi leidub Saaremaal palju ning oleme nendele abi eest väga tänulikud.

Suureks saavutuseks võib pidada seda, et varjupaik alustas 2016. aasta mais Saaremaal tugigrupinõustamist. Nüüdseks on tugigrupp koos käinud üheksal korral ja osalenud naiste sõnul on neil tugigrupis käimisest suur abi. Igakuised kohtumised on saanud naistele tavapäraseks ja need on alati oodatud. Lähisuhte vägivalda kogenud naistele annab tugigrupis käimine juurde kindlustunnet eluga edasi minna ja teadmise, et nad ei ole oma muredega üksi ja koos on lihtsam leida probleemidele lahendusi. Arusaam, et sa ei ole üksi ja ebaõnnestunud, on jõud, mis viib edasi.

Tugirühm annab vägivaldses suhtes olevatele või sellisest suhtest juba väljunud naistele võimaluse oma mina taasavastamiseks ja enesekindluse suurendamiseks. Grupis saavad naised abi ja tuge üksteise kuulamise ja mõistmise kaudu. Koostöös otsitakse ka lahendusi erinevatele elulistele probleemidele, nagu laste hooldusõigus, vara jagamised, vägivallatseja süstemaatiline naise elu keeruliseks tegemine pärast lahkuminekut, laste kasvatamine jne.

Igal inimesel on õigus tunda end turvaliselt ja elada vägivallavabalt. Seda sätestab ka inimõiguste deklaratsioon, mille kohaselt on igasugune vägivald lubamatu. Üle Eesti, sh Saaremaal on loodud võimalused nende inimest abistamiseks, kelle elus on lähisuhtevägivald igapäevaelu osa. MTÜ-l Pärnu Naiste Tugikeskus on endiselt võimalus pakkuda Saaremaal lähisuhtevägivalla ohvritele ööpäevaringset (7 päeva nädalas) turvalist pelgupaika pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral ning võimalust välja puhata, rahuneda, vajadusel ajutist elupaika, esmast psühholoogilist nõustamist ja kriisiabi, abi ametiasutustega (nt politsei, omavalitsused jne) suhtlemisel, esmast informatsiooni probleemi juriidiliste külgede kohta (nt kohus, lahutus, lastekaitse), abi uue elu alustamisel, võimalust alati abi saamiseks tagasi pöörduda, et koos arutada järgmisi samme, võimalust osaleda tugigrupis.

Telefonivestluse või kohtumise käigus kuulame abivajaja ära ja selgitame lähisuhtevägivalla ohvri võimalusi. Otsuseid oma elu valikutes teeb alati naine ja meie saame talle vaid toeks olla. Kindlasti ei saa tugikeskuse töötaja öelda, kuidas ohver oma elu edasi elama peab.

Kui sa tunned, et oled kogenud vaimset, füüsilist, seksuaalset või majanduslikku vägivalda, siis Saaremaal saad naiste varjupaigaga ühendust võtta telefonidel 53 981 620 või 53 098 919. Infot vägivallaohvrite abistamise kontaktide kohta saab kindlasti ka kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnast ja politseist. Tugikeskuste telefonid üle Eesti vastavad ööpäevaringselt, sinna tasub helistada ka siis, kui hetkel ei ole vaja ajutist elupaika, vaid lihtsalt nõuannet. Üleriigiline tugikeskuste number on 1492.

Vaata ka www.naistevarjupaik.ee

Kerli Pihel,
MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus

Print Friendly, PDF & Email