Valjala põhikool palub muudatusi õpilaste veos (3)

Valjala põhikooli direktor Aive Mõistlik (fotol) tegi ettepaneku korraldada õpilastransport ümber nii, et lapsed ei peaks hommikul tundide algust ootama ja saaksid pärast koolipäeva lõppu kohe koju.

Ümber korraldada võiks näiteks Sakla ringi, kuna praegu jõuavad selle bussiga kooli tulevad õpilased kohale kell 8.15, kuigi tunnid algavad alles kell 9.

Direktori ettepaneku kohaselt võiks buss sõita nii, et lapsed jõuaksid kooli kell 8.45 ega peaks hommikuse une arvelt koolimajas tundide algust ootama. Samuti peavad Tõnija lapsed praegu päeva lõpus tund aega kojusaamist ootama.

Direktor Mõistliku sõnul on jutt siiski laste tervisest: “Lapsed peavad hommikul oma une täis saama, eriti pimedal ajal. Bussitransport tuleks korraldada nii, et lapsed jõuaksid kooli tundide alguseks, muidu nad lihtsalt tukuvad kaks-kolm esimest tundi maha.”

Mõistlik ütles, et eelkõige võiks lähtuda meie kliimast ja elada rohkem päikese järgi, samuti innustas ta ka teisi koole tundide algust kella 9 peale viima.

“Muidugi oleks eelnevalt vaja uurida, kui palju on selliseid lapsevanemaid, kes peavad ise hommikul kell 8 tööl olema, sest pisemaid saadavad ikka ema-isa hommikul kooli. Siiski tuleks silmas pidada ka seda, et väikesed inimesed vajavad puhkust selleks, et tervis korras hoida.”

Aive Mõistlik märkis, et Valjala kooli lapsevanemad on ideest haaratud ja sellega igati nõus. Ta lisas, et praegune süsteem on püsinud muutumatuna ligi kümme aastat, kuid elu ja lapsedki muutuvad ja seetõttu tuleb asju vahel üle vaadata.

Valjala põhikooli hoolekogu liige Ahti Kuris kinnitas, et muudatust võib pidada lausa hädavajalikuks.

“Praegu käib suur osa lapsi bussiaegade järgi, kuid bussid võiksid käia kooligraafiku järgi. Senine korraldus on ressursipõhine, et saaks hakkama ühe suure bussiga, aga kui saaks lähtuda laste vajaduste põhiselt. Näiteks mõnel pool on transport korraldatud mitme väikese bussiga,” rääkis ta, lisades, et lapse jaoks on ka hommikune pool tundi lisaund juba suur abistav faktor.

Valjala vallavanema Aare Martinsoni sõnul on ettepanek alles värske ja praegu pole selle arutamiseni veel jõutud, kuid ta märkis, et ilmselt ei kujune transpordi ümberkorraldamine kergeks.

“Praegu on nii, et teenindajateks on maakonnaliinid. See tähendab kokkuleppeid ja läbirääkimisi, nii et ma ei kujuta ette, kui kergeks või keeruliseks läbirääkimised ja kokkulepeteni jõudmised võivad osutuda,” ütles vallavanem.

Ta lisas, et suure valla moodustamine toob nagunii kaasa suure muudatuste aja ja seda ka transpordi mõttes. “Muidugi on oluline, et lapsed jõuaksid mõistlikul ajal kooli ning tuleb hakata asju üle vaatama, et võimalusel uueks õppeaastaks vajalikud muudatused teha,” sõnas Martinson.

Print Friendly, PDF & Email