Madalapalgalise toetust on küsitud ligi 700 000 eurot

Saare maakonnas on seni koos tuludeklaratsiooniga esitatud 1961 madalapalgalise töötaja taotlust summas 692 613 eurot. “Seega on keskmine summa taotluse kohta 353 eurot,” tõdes maksu- ja tolliameti teenindusosakonna Kuressaare büroojuht Olev Martinson.

Madalapalgalise töötaja toetuse saamiseks tulebki esmalt esitada tuludeklaratsioon. Toetuse taotluse saab esitada pärast tuludeklaratsiooni e-maksuametis/e-tollis kinnitamist, selgitas Martinson.

Kui 2016. aasta tuludeklaratsioon esitatakse paberkandjal büroos kohapeal, siis saab Martinsoni sõnul inimestele lähemalt selgitada ka madalapalgaliste kriteeriumide täitmist. Toetuse taotlus tuleb kindlasti esitada 31. märtsiks ja selle esitamisega hiljaks jääda pole soovitav. Tagasimaksed kantakse taotluse esitajate pangakontole maikuus.

Mis puutub füüsilise isiku tuludeklaratsioonidesse, siis neid on Saare maakonnas esitatud praeguseks kokku 12 608.

Enamik on seejuures esitatud elektroonselt, kuid tavapäraselt käib märtsi teises pooles Olev Martinsoni sõnul ka paberkandjal deklaratsioonide aktiivsem esitamine. “Hetkeseisuga on deklaratsioonide järgne tagasimakstav tulumaksu enammaks 1,8 miljonit eurot ja juurde makstav tulumaks 227 000 eurot,” rääkis kohaliku büroo juht. “Kuid võib arvata, et juurdemaksmisele kuuluvate deklaratsioonide esitamine veel suureneb.”

Enne tulude deklareerimist prognoosis Martinson, et Saare maakonnas esitatakse umbes 15 000 tuludeklaratsiooni, seega on oodata veel mõne tuhande deklaratsiooni esitamist.

Print Friendly, PDF & Email