Hostelihoone tulevik ühendvalla otsustada (1)

Kuressaare linnavalitsus pani Kingu tänaval asuva SÜG-i hostelihoone täiemahulise remondi ja ümberehituse ootelehele, kuid usub, et Saaremaa vallavolikogu läheb plaani elluviimisega siiski edasi.

Linnavalitsus saatis Kingu 6 hostelihoone remondiks vajaliku varalise kohustuse võtmise eelnõu kooskõlastamiseks teistele ühinevatele valdadele. Lääne-Saare vallavolikogu kohustuse võtmiseks nõusolekut ei andnud, kuna on seisukohal, et varalise kohustuse võtmine aastaks 2018 ei ole hetkel asjakohane. Volikogu hinnangul tuleb maakonna haridusvõrgu osas teha analüüse, mis võivad mõjutada varalise kohustuse võtmise vajadust.

Kingu 6 hoone rekonstrueerimistööde eeldatav maksumus koos käibemaksuga on 780 000 eurot ja hoone oli seniste kavade järgi plaanis rekonstrueerida aastatel 2017–2018 kahes järgus. Kuressaare linna selle aasta eelarves on projekteerimistöödeks, hoone katuse remondiks, fassaadi soojustamiseks ja ruumide hariduslike erivajadustega laste klassideks ümberehitamise jaoks kokku 300 000 eurot ning abilinnapea Mart Mäekeri sõnul saab kõik plaanitud tegevused sel aastal ka ellu viia.

Arvestades, et Lääne-Saare vallavolikogu ei nõustunud Kingu 6 hoone rekonstrueerimiseks varalise kohustuse võtmisega, mis puudutab 2018. aastat, võeti linnavalitsuse nõupidamisel seisukoht, et vallavolikogudele kooskõlastamiseks suunatud eelnõuga edasi ei minda. “Kuna projekt tehakse kogu hoone rekonstrueerimist silmas pidades, on kõik eeldused selle otsuse elluviimiseks endiselt olemas ja lõpliku otsuse järgmise etapi osas saab teha Saaremaa valla volikogu,” sõnas Mart Mäeker.

Print Friendly, PDF & Email