ÜLESKUTSE: Head lapsevanemad ja õpetajad!

Viimastel nädalatel on sagenenud teated lastest, kes mängivad nii sõiduteedel kui ka sotsiaalmeedia vahendusel ohtlikke mänge ning seavad sellega ohtu oma elu või vigastavad ennast. Sõiduteedel mängitava mängu “Jookse või sure” sisu on joosta liikuva sõiduki eest võimalikult lähedalt üle tee. Sotsiaalmeedia vahendusel levivatest mängudest on üks ohtlikumaid “Sinine vaal”.

Lapsevanemad, palun jälgige, millega teie laps arvutis või nutiseadmes tegeleb. Pöörake tähelepanu sellele, kas lapsel on tekkinud kahtlustäratavaid haavu või vigastusi ning küsige nende tekkimise kohta. Õpetajad, pöörake tähelepanu laste muutunud käitumisele või nähtavatele vigastustele. Kui kahtlustate, et laps on sattunud mängu ja vajab abi, tuleb temaga ohtudest rääkida ja teavitada koolipsühholoogi, sotsiaaltöötajat, lastekaitsetöötajat või politseid. Samuti võib abivajavast lapsest teada anda lasteabitelefonil 116 111.

Palun näidake hoolivust ja tundke huvi laste tegemiste vastu. Tundes huvi laste tegemiste ja sotsiaalmeedias suhtlemise vastu ning olles hooliv ja osavõtlik, saame säästa laste tervist ja elu. Ohumärkide ilmnemisel tuleb säilitada rahu ja olla lapsele toeks keerukast olukorrast väljatulemisel.

Eve Liblik,
sotsiaalkindlustusamet
Andero Sepp,
veebikonstaabel

Print Friendly, PDF & Email