Saarte koostöökogu toetas turvalisust, pärimust ja noori (2)

Saarte koostöökogu eraldab elujõuliste kogukondade arendamise ja elukeskkonna parendamise meetmest 23 projektile kokku 586 000 eurot, millele taotlejad lisavad omafinantseeringuna 178 007 eurot. Saarte koostöökogu tegevjuht Terje Aus ütles Saarte Häälele selgituseks, et seekord toetust saanud projektide märksõnad on turvalisus, pärimus ja noored.

Avaldame lühikokkuvõtted kõigist toetuse saanud projektidest.

MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts (kogumaksumus 55 039, toetussumma 49 525, omafinantseering 5514). Ühingu ennetusrühmale soetatakse varustus ja õppevahendid, mis võimaldavad korraldada mere- ja ohutusteemalisi õppepäevi nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Varustuse ja õppevahenditega saab imiteerida õnnetusi ja päästmist ning õpetada inimesi ohuolukorras end ise aitama.

MTÜ Muhu Pärandikool (57 402, 51 655, 5747). Pärandikool tahab pastoraadihoones avada restaureerimiskeskuse, kus kõigil huvilistel on võimalik meistri käe all renoveerimisel vajalikke töövõtteid õppida, saada infot vahenditest ja materjalidest. Kahe aasta jooksul korraldatakse säästva renoveerimise praktilisi töötubasid. Ühtlasi renoveeritakse hoonet.

EELK Kihelkonna Mihkli kogudus (91 520, 52 250, 39270). Kihelkonna kirikus asub Eesti kõige vanem orel. Kogukonnal on pikaaegne soov unikaalne muusikariist taastada. Oreli taastamistöödest valmib Margus Mulla kaasabil vaatefilm. Projekti kaasatakse ka Kuressaare muusikakooli oreliõppe lapsed, kes jälgivad oreli taastamistöid ja korraldavad kontserdi, kus taastatud pillil mängitakse.

SA Orissaare Spordihoone (20 967, 18 869, 2098). Kogukonnaalgatuslik projekt taastada Maasi männikus asuvad vanad jooksurajad. Projekti toel rajatakse neli erinevat viidastatud ja osaliselt hakkpuiduga kaetud terviserada.

MTÜ Medel (9720, 8748, 972). Kaarma piirkonna kuus bussipeatust varustatakse leedlampidega, mis saavad voolu päikesest.

MTÜ Pihtla Lapsed (27 749, 24 696, 3052). Pihtla kiriku lähedusse rajatakse lastele ja looduses liikuvatele peredele 1 km pikkune Soobiku matkarada.

Kihelkonna VV (11 848, 9953, 1895). Kihelkonna külaplatsile rajatakse lastele vanuses 2–14 looduslikke eripärasid kasutav ja turvavarustust mittenõudev seiklusrada.

MTÜ Taritu Arenguselts (27 384, 23 550, 3833). Projekti toel rajatakse miinimumnõuetele vastav jalgpalliväljak.

Muhu VV (36 051, 32 446, 3605). Hellamaa laululava ette rajatakse tantsuplats ja tehakse muid olulisi töid lava terviklikuks kasutuselevõtuks.

MTÜ Triigi Filharmoonia (12 011, 10 809, 1201). Projekti toel soetatakse Triigi Filharmoonia kontserdihoonesse publikutoolid.

MTÜ Reinu Ratsatalu (5674, 5106, 567). Tunnustatud juhendajad viivad Reinu ratsatalus kahel aastal läbi õppepäevi hobuhuvilistele.

Valjala VV (47 337, 42 603, 4733). Ehitatakse välja ja sisustatakse ruumid, et Valjala vabatahtlikud päästjad ja tuletõrjeauto saaksid olla väljasõiduvalmiduses.

FIE Anne Trei (13 172, 7903, 5269). Koduloo-uurija Anne Trei projekt, mille käigus koondatakse ja antakse välja mahukas piirkonna (lähi) ajalugu käsitlev raamat “Pildikesi Kihelkonna kihelkonnast”.

MTÜ Mätja Küla Selts (41 022, 34 904, 6118). Soojustatakse ja vahetatakse välja seltsimaja vana katus ning ehitatakse ja sisustatakse köök.

MTÜ Aad ja Teed (2632, 2369, 263). Olemasolevale Paenase külaplatsi varjualusele ehitatakse põrand ja terrass ning laste mänguala.

Karujärve Kämping (102 256, 50 000, 52 256). Karujärve avalikku supelranda rajatakse projekti toel kaasaegsed, mugavad ja turvalised veerajatised, ujujate sillad ca 50m,  5-realise 25m väliujula,  väikelaste bassein,  invapääsla ja  päevitusplatvorm. Tegemist saab olema esimese väliujulaga Saaremaal.

Kihelkonna VV (10 078, 9070, 1007). Kihelkonna koolile soetatakse inventar, millega käivitada suviste spordilaagrite korraldamine.

MTÜ Jööri Küla Selts (5997, 5396, 601). Jööri külaväljakul korraldatakse kolmepäevane puidutõrva kasutamise teoreetilis-praktiline koolitus.

Orissaare VV (56 176, 50 000, 6176). Orissaare alevikku rajatakse erinevas vanuses ja erinevate huvigruppide vaba aja võimalusi mitmekesistav valgustusega park – skatepark, välikorvpalliplats, välitrenažöörid, laste mängulinnak (kiiged, liivakast, ronimisrada, Tarzani-rada). Lisaks ala valgustus ja pingid.

Lääne-Saare VV (63 278, 49 990, 13 288). Kaarma endine koolihoone saab uue funktsiooni, projekti toel korrastatakse koolimaja ruumid ja selle ümbrus püsilaagri avamise tingimustele vastavaks. Tegemist saab olema esimese aastaringselt toimetava laste- ja noortelaagri kohaga Saaremaal.

Pihtla VV (6483, 5835, 648). Projekti toel soetatakse Kaali koolile pillid, et ka selle piirkonna lapsed saaksid kaasa lüüa maakonnaüleses projektis.

MTÜ Saarte Geopark (11 443, 10 298, 1144). Projekti eesmärk on koolitada loodusgiide, kes leiavad rakendust giidide ja keskkonnahariduslike õppeprogrammide juhendajatena.

MTÜ Tornimäe Jahimeeste Selts (48 758, 30 017, 18 741). Koordi jahimajas tehakse ehitustöid, mis võimaldavad edaspidi maja aastaringset kasutust ja hoone kasutusvõimaluste laiendamist tervele perele.

Print Friendly, PDF & Email