Saarlased ja hiidlased nõuavad igapäevast laevaühendust (9)

Saare ja Hiiu maavalitsus ei ole nõus majandusministeeriumi väljapakutud Sõru–Triigi laevaliini graafikutega ajaks, mil liinile jõuab uus parvlaev Soela, kuna need ei rahulda tegelikku nõudlust.

Ministeeriumile läkitatud pöördumises nendivad parasjagu Saare maavanema ülesannetes olnud Raivo Peeters ja Hiiu maavanem Riho Rahuoja, et ministeeriumi ettepanek – Sõru–Triigi liinile 1038 reisi – jääb samale tasemele kui eelnevatel aastatel. 2015. aastal, kui sõitis Kõrgelaid, toimus maikuust aasta lõpuni 1018 reisi, 2016. aastal, mil liini teenindasid Kõrgelaid ja Subsea Seven, oli reise 1012.

Peeters ja Rahuoja märgivad, et maavalitsused ei saa sellega nõustuda. Nad juhivad tähelepanu, et Soela mahutab teadaolevalt kuni 22 sõiduautot, mida on 7–8 võrra vähem kui Kõrgelaiu puhul ja 2–3 võrra vähem kui Subsea Seveni puhul.

Samuti on Soela kandevõime Kõrgelaiust ligi poole väiksem, mille tõttu on kaubavedu Hiiu- ja Saaremaa vahel raskendatud. Kandevõimega seotud vähene täitumus on aga probleemiks ka praegu Subsea Seveniga – kui pardal on täiskoormaga piimaauto, mahub pardale vaid mõni sõiduauto.

Kui veomaht jääb samale tasemele, toimub üleveovõimekuses selge tagasiminek. “Lihtsa arvutuse tulemusel võib väita, et autode üleveo võimekus väheneb umbes 7000 auto võrra aastas, sest parvlaev Soela on väiksem kui eelnevalt liini teenindanud laevad,” toonitavad Peeters ja Rahuoja. Nõnda ei saagi nad loobuda igapäevase ühenduse nõudmisest.

Igapäevane ühendus on seejuures vältimatu ka talveperioodil, kuna toimub regulaarne toorpiima vedu Hiiumaalt Saaremaale, tagamaks olulist toorainet Saaremaa Piimatööstusele.

Aastaringse igapäevase ühenduse jaoks vajaminev lisarahastus on maavalitsuste hinnangul võrdlemisi väike. “Meie arvutuste kohaselt oleks sügisperioodiks juurde vaja 180 reisi, mille maksumus on 33 660 eurot (ühe reisi maksumus on 187 eurot), ja nimetatud summat vähendab veelgi ka teenitav piletitulu,” selgitavad nad. Arvestades viimasel kolmel kuul üleveetud reisijate ja sõidukite hulka, võib eeldada, et piletitulu katab vähemalt poole reisi maksumusest ja tegelik toetuse vajadus on alla 20 000 euro.

Saarte Hääl kirjutas läinud nädalal, et majandusministeeriumi kantsleri Merike Saksa sõnul ei ole ministeerium laevaliinilogisid analüüsides tuvastanud Triigi ja Sõru liinil nõudlust tihedama graafiku järele. Muu hulgas viitas ta ühistranspordiseadusele ja rõhutas, et laevaliikluse korraldamine on suunatud eelkõige saarte elanike liikumisvajaduse tagamiseks, mitte näiteks toorpiimaveoks.

Print Friendly, PDF & Email