Pritsu-, jahi- ja kossumehed panid maja nimel seljad kokku (4)

ÜHISTÖÖ: Rain Metsmaker räägib, et hobikeskus võtab enda alla ligi 280 ruutmeetrit. Hoones on ette nähtud ruumid nii sportlaste kui ka jahi- ja pritsumeeste jaoks.
Maanus Masing

Saaremaa koostöökogu toel Pihtla valda Püha külla ehitatav hobikeskus on haruldane näide sellest, kuidas erinevad seltsid ühise eesmärgi nimel seljad kokku panid.

“Pihtla hobikeskus on väga hea LEADER-projekti näide, kuna põhimõte “koostöö ja võrgustiku töö” tuleb sealt väga hästi välja,” ütles MTÜ Saarte Koostöökogu tegevjuht Terje Aus. “Seltsid on seljad kokku pannud ja teevad endale üheskoos ühist maja.”

Ausi sõnul on Saaremaal ühisprojekte tehtud varemgi – näiteks Saare koostöökogu enda ja Eesti Väikelaevaehituse Liidu projekt.

“Selliseid investeeringuid aga, kus ühiselt midagi ehitatakse, mulle tõepoolest ei meenu,” lausus Aus. “Kuna hobikeskuse ehitamiseks on seljad kokku pannud väga erinevate valdkondade esindajad, on see väga hea näide kohaliku kogukonna koostööst.”

“Ma ei tea, et Eestis oleks varem sel moel seljad kokku pandud,” ütles ka MTÜ Saaremaa Korvpall juhatuse esimees Riivo Allik. “Kõik ju üritavad ise oma asja ajada ja enda jaoks ehitada.”

Praegu on Püha külas pritsumaja ja korvpalliplatsi vahel asuval maatükil valmis tulevase hobikeskuse seinte puitsõrestik, samuti on paigas katuse fermid.

Alliku sõnul seisab ehitustööde jätkamine ilma taga. “Kuna maapind on pehme, ei saa seal tõstukitega liikuda,” tähendas ta. “Niipea aga, kui ilm lubab, ehitatakse maja valmis.”

Keskuse ehitamiseks LEADER-meetmest saadud 49 890 euro suurusest toetusest maja valmis saamiseks siiski ei piisa.

“Majakarbi saab valmis, aga kasutamiskõlblikuks saab selle esialgu tõenäoliselt vaid pritsumeeste jaoks,” rääkis Allik. “Kogu maja valmimiseks läheb veel oi-oi kui palju raha.” Alliku andmeil on nn esimese etapi tööde maksumus koos omaosalusega üle 80 000 euro. Vajalikust omaosalusest enamiku andis Pihtla vallavalitsus.

“Ilmselt kulub ligi sada tuhat eurot veel, kuni maja päris valmis saab,” märkis Allik. Tema sõnul on toetust kavas taotleda PRIA kaudu.

Sportlaste jaoks ehitatakse hoonesse riietus-, duši- ja tualettruumid, samuti üldkasutatav ruum, kus saab näiteks mitmesuguseid sportmänge mängida ja õpitubasid korraldada.

“Meie põhieesmärk on, et kui maja kord valmis saab, leiab seal kõrval asuv korvpalliväljak rohkem kasutust kui seni, mil kohapeal pesemis- ja riietumisvõimalusi pole,” ütles Allik. “See, et saime teised seltsid koostööd tegema, on superluks.”

Pritsumeeste tuletõrjeautode ja tehnika tarvis ehitatakse hoonesse kahe autokohaga garaaž.

“Praegune garaažiosa pritsumajas on nii väike, et autod ei mahu hästi ära ja nende väljasaamine on keeruline,” tõdes nii MTÜ Pihtla Jahiselts kui ka MTÜ Vabatahtlik Tuletõrje Selts Pihtla Pritsumehed juhatuse liige Rain Metsmaker.

Jahimeeste jaoks on aga ette nähtud kaks ruumi – üks nahastamiseks ja teine ulukite esmatöötluseks.

Keskust ehitab riigihanke võitnud AS Tesman.

Print Friendly, PDF & Email