Orissaare lasteaed Päikesekiir – 60

Pildil on Siilide rühma tüdrukud rahvuslikus riietuses.
Ülle Sülla

See maja, mille trepp oli lai,
teiseks koduks meile sai.
Ka paistis tohutu suur see maja,
mis jäänud väiksemaks läbi aja.
Kuid tuli, mis hõõgus ses majas kui ääs,
see tuli sinna alati jääb.

Orissaare lasteaed Päikesekiir peab sel aastal märtsikuus oma 60. juubelisünnipäeva. Lasteaed sündis 7. märtsil 1957. Siis avati ainult üks sõimerühm (praeguses Rannapuiestee 8 majas). Juhatajaks sai meditsiiniõe haridusega Vilma Veskimeister.

Aastast 1958 kasvas laste arv kiiresti ja nende vanus ületas sõimeea piirid ning seoses sellega muudeti lastesõim lastepäevakoduks. Juhatajaks sai Silvi Kelt.

1959. aastast viidi üks rühm üle Sadama 4 majja. Lastepäevakodu hakkas tööle nüüd juba kolme rühmaga: imikud, väikelapsed ja 3–4-aastased. Selles ajavahemikus olid majas lühikest aega juhatajaks Alma Kristalia ja seejärel Aino Jõgi. Aastail 1960–1961 töötas juhatajana Asta Paasik ja juhataja asendajana Marju Metsniit. Hiljem sai juhatajaks Laine Ratassepp, kes pidas seda ametit 1963. aastani.

1963. aasta septembrist sai juhatajaks Vaike Palomets. Sel ajal oli väga suur rõhk töökasvatusel: kasteti lilli, tehti ise voodid korda, aidati koristustöödel. 1964. aastal sai juhatajaks Neeme Mets, kes oli lasteaia hingeks ja vaimuks aastani 1977.

1974. aastal valmis uus maja, mis ehitati tüüpprojekti järgi 140 lapsele. Kevadel avati uues majas kolm päevast rühma ja suvel veel kolm ööpäevast rühma. 1977. aastal sai lastepäevakodu uueks juhatajaks Juta Traumann. Tema tõi kaasa idee, et ööpäevasel hoiul olevad lapsed kolmapäeviti koju saata.

1982. aastast hakkas majas õppe- ja kasvatustööd koordineerima Elve Jäe ja 1984. aastal sai juhatajaks Anne Voitk. 1986. aastal toimus esimene laste laulupidu Orissaares. Siit sai alguse ka lauluvõistlus “Orissaare lasteaia Laululind”.

1987. aastast asus juhatajaametit pidama Leili Aau ja tegi seda 17 aastat. 1999. aasta 1. septembrist sai lastepäevakodust lasteaed. Aasta õpetajaks valiti Õie Pärtel ja tema eestvedamisel alustas tööd beebikool. Kahjuks hakkas laste arv vähenema ning 2001. aastal töötas lasteaias vaid neli rühma. Üks rühmaruum üüriti muusikakoolile ja teises tegutses Mängutuba.

2004. aastast alustas juhatajana Saida Kuusk, kes on seda tänaseni. Lasteaias on praegu neli rühma ning maja remonditakse vastavalt võimalustele. Nii see aeg siin Orissaare lasteaias on läinud.

Kutsume teid kõiki lasteaia sünnipäeva kontsert-aktusele 10. märtsil kell 18 Orissaare kultuurimajas. Tahan tänada ka meie lasteaeda sünnipäeva puhul toetanud Lauri Traumanni ja Sigrid Schönbergi ning Anneli Priid ja Tanel Koitu ja teisi tublisid firmasid. Aitäh aitamast ja toetamast!

Saida Kuusk,
lasteaia direktor

Print Friendly, PDF & Email