Minu Õpetaja Kai Paasoja

Esitame OGSA stipendiumi kandidaadiks Orissaare gümnaasiumi algklasside õpetaja Kai Paasoja.

Kai Paasoja töötab Orissaare gümnaasiumis 2004. aasta augustikuust. Sellest ajast alates on õpetaja Kai aidanud koolieluga harjuda paljudel klassidel ja toetanud laste arengut alati suure kohusetundega, olles aktiivne suunaja ja juhendaja nii projektides osalemises kui ka kunstilistes tegevustes.

Õpetaja Kai juhendatud klassidest on saanud ühtehoidvad ja koostööd tegevad kollektiivid, kes on ettevõtlikud ja teotahtelised. Toredad ühised näitemängud, klassiõhtud ja väljasõidud koos lapsevanematega on alati jäädvustatud nii kooli kui ka klasside jaoks fotodel, mis meenutavad õpilastele nende vahvaid tegemisi koos oma õpetajaga.

Õpetaja Kai pühendumust õpilaste igakülgsele arendamisele tunnistavad 2015.–2016. õppeaasta tulemused:
Liisa Katariina Sünter – II koht matemaatikaolümpiaadil, I–III koht ettelugemispäeval;
vabariiklikul kodu-uurimistööde konkursil võidu saavutanud kollektiivne töö “Kodutunne toob Orissaare Gümnaasiumisse tagasi”;
õpilaste juhendamine maakondlikul algklasside teaduspäeval;
algklasside KIKi projekti “Säästev eluviis” juhtimine ja elluviimine;
kogu klassi osalemine vabariiklikus projektis “Merelise prügi seire Eesti rannikualadel” –aastaringse mereprahiseire koordineerimine ja tagasisidestamine projekti partneritele.

Õpetaja Kai Paasoja osaleb aktiivselt Orissaare gümnaasiumi arendustegevuses. Käesoleva õppeaasta suurim väljakutse on seotud kujundava hindamise rakendamisega ja kujundava hindamise tunnistuse väljatöötamisega I kooliastmes.

10 aastat on õpetaja Kai südameasjaks olnud kooli ajaloo jäädvustamine. Tema korras hoitud ja pidevalt täiendatud kooli autoast on tänaseks saanud ajaloo püsiekspositsioon, mis vajab pidevat täiendamist. Seda tööd teeb õpetaja Kai sageli õhtutundidel. 2016. aastal osales ta kooli juubeliks valminud kalender-teatmiku koostamisel ja kujundamisel.

Palju õnne, õpetaja Kai!

Orissaare gümnaasiumi pere

Print Friendly, PDF & Email