Lääne-Saare valla tuleohutu aasta 2017

ESIMENE PÕLENG: Lääne-Saare valla 2016. aasta esimene tulekahju puhkes 2. jaanuaril Kärdu külas. Põles abihoone-kuur elumajade lähedal.
Tambet Allik

Eelmine aasta ei möödunud Lääne-Saare vallas paraku tuleohutult. 2016. aastal toimus vallas 16 tulekahju, millest viis olid eluhoone tulekahjud, üks mitteeluhoone tulekahju ja 10 tulekahju toimus väljaspool hooneid. Kahjuks oli Mõnnuste külas hukkunuga tulekahju, mis sai alguse hooletusest. Hooletusest alguse saanud tulekahjud on alati ennetatavad ning me peaksime ennetusele suuremat tähelepanu pöörama.

Ei ole enam ilmselt kellelegi uudiseks, et päästjad käivad rohkem ennetustööd tegemas kui tulekahjusid kustutamas. See on hea, sest näitab inimeste ohuteadlikkuse kasvu ja suhtumise muutumist oma turvalisuse osas.

Eelmisel aastal nõustasid päästjad Lääne-Saare vallas 121 kodu. Neist kuus kodu vajasid korduvkülastust, mis tähendab, et need kodud vajasid rohkemat abi kui vaid nõustamist. Üllatav oli see, et 22 kodus puudus ikka veel 2009. aastast kohustuslik suitsuandur või töökorras suitsuandur. Positiivne oli see, et valdavas osas kodudest oli olemas korstnapühkija akt ja ka küttekolded olid korras.

Sellelgi aastal nõustatakse kodusid ja teie uste taha on oodata päästjaid. Kindlasti ei ole vaja nende külastust karta, sest nad tulevad teid siiski aitama. Võite ka ise meid kohale kutsuda. Te ei pea tegema selleks muud, kui helistama päästeala infotelefonil 1524 ja oma soovist või probleemist teada andma.

Seniks aga, kuni päästjad ei ole teie juurde juhtunud, mõned mõtted, kuidas saaks oma kodu tuleohutumaks muuta ning olla valmis ka selleks, kui halbade asjaolude kokkusattumisel peaks kodus siiski tuleõnnetus juhtuma.

Kui majapidamises on toasooja saamiseks ahi, kamin või pliit, on mõistlik paigaldada lisaks suitsuandurile ka vingugaasiandur, mis reageerib vingugaasisisaldusele ruumis. Mürgine ving võib tuppa tungida kütteseadme siibri liiga varasel sulgemisel ja suitsuandur sellest märku ei anna. On olemas ka temperatuuriandur, mis on alternatiivne lahendus suitsuandurile.

Temperatuuriandur reageerib ruumis tõusvale temperatuurile ja annab teatud temperatuuri korral häiret. Tõsi, seda tüüpi andurit ei ole soovitatav paigaldada päris eluruumidesse. Seda lihtsal põhjusel – tulekahju algstaadiumis on temperatuuri tõus aeglane, kuid suitsu tekib ohtralt ning sellises olukorras avastab suitsuandur tekkinud põlengu siiski kiiremini. Küll sobib temperatuuriandur garaaži, katlaruumi, sauna eesruumi.

Kindlasti tuleb ka sellele mõelda, et kui eluruumis siiski tulekahju puhkeb, peaksid käepärast olema esmased tulekustutusvahendid – tulekustutustekk ja 6 kg pulberkustuti. Hea ja kindel vahend pliidil süttinud toidu kustutamiseks on rasvakustuti. Tulekustutit valides tuleb teada, milliseid põlenguid ühe või teise kustutiga kustutada saab. Kõige levinumad on tulekustutid, millel on peal mitme klassi märgid, näiteks ABC, BC jne. See tähendab, et sama kustutiga võib kustutada erinevaid põlevaid aineid. 

Ärge unustage suitsuandurit kord kuus testida! Üksnes siis, kui tulekahju avastatakse võimalikult varases staadiumis – see tähendab, et suitsuandur on sellest märku andnud – ja tule kustutamisega alustatakse kiiresti (tulekustutusteki või tulekustutiga), on võimalik tulekahju ise ära kustutada. Sellisel juhul on ka varakahjud pea olematud ja ei seata ohtu kaaselanike elu.

Me ei väsi kordamast, et kui te olete oma kodu ohutuks muutnud, siis palun vaadake üle ka oma lähedaste ja naabrite kodud. Kas neil on seal ohutu? Kui märkate, et neil on abi vaja, siis aidake neid ise või andke neist teada. Ärge pigistage probleemi ees silmi kinni! Võtke telefon ja helistage kohalikku omavalitsusse, päästeametisse, politseisse. Rohkem te tegema ei pea, aga võite olla kindlad, et probleemiga hakatakse  tegelema ja lahendus leitakse ühiselt. Kui õnnetus on juba juhtunud, ei ole enam mõistlik hakata rääkima, et riskikäitumist oli juba ammu näha ja see oli kõigile teada. Siis on juba väga hilja.

2016. aasta on minevik, millest tuleb õppida kõigil. Uuel aastal tuleb tegutseda aga uue ja ohutu hooga, teha enda poolt kõik selleks, et oleks tuleohutu aasta 2017!

Olge julged ja hoolivad!
Turvalist aastat!

Margus Lindmäe,
Saaremaa päästepiirkonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email