LUGEJA KÜSIB: Kellel on õigus sulgeda juurdepääs Nasva jõel asuva Nasva jahtklubi parempoolsele kaile?

Ehk keegi asjatundja oskab vastata? Eeskirjades huvikalastajaile on ju õngepüügi kohta öeldud: “Igaüks tohib tasuta ja püügiõigust vormistamata ühe lihtkäsiõngega, mis koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust ja millega püügil kasutatakse looduslikku sööta ning mis võib olla varustatud raskuse ja ujukiga, kala püüda riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluval veekogul või eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul, arvestades piiranguid lubatud püügiaegade, -kohtade ja kalaliikide kohta.”

Vastab Märt Kesküla, keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku spetsialist:
Nasva jõel puudub sadama ulatuses kallasrada (tulenevalt veeseaduse punktist §10 lg 4 p 1). Sadama valdaja peab territooriumi tähistama ja võimaldama territooriumist möödapääsu. Nasva jõel endal võib kala püüda (näiteks paadist), kuid kuna kallasrada sadama territooriumil ei ole, siis seal püüda ei saa.

Print Friendly, PDF & Email