LUGEJA KÜSIB

Alustasime just ettevõttega ja hakkasime tegema riskianalüüsi. Mõtlesime seda teha keskkonnas www.tööbik.ee. Kas tööinspektorid aktsepteerivad Tööbikus tehtud riskianalüüsi või peab veel midagi eraldi vormistama?

Vastab Apo Oja, tööinspektsiooni peadirektori asetäitja:
Kahtlemata aktsepteerivad tööinspektorid Tööbik.ee portaalis tehtud riskianalüüsi. Ettevõtte riskianalüüs on väga oluline, sest see aitab luua ja hoida head töökeskkonda, kus on tagatud inimeste ohutus ja töötajate tervis on hoitud.

Riskianalüüsis tuleb kaardistada kõik töötajaid ohustavad riskid, neid tuleb asjakohaselt ja õiglaselt hinnata ning määratleda riskide maandamiseks vajalik tegevus. Riskide hindamise tulemustest tuleb töötajaid kindlasti teavitada. Siis saavad ka töötajad ohukohtadele suuremat tähelepanu pöörata, et ohte vältida.

Riskianalüüsi tuleb hoida ajakohasena. Kui peaks juhtuma tööõnnetus või toimuvad suuremad muudatused (võetakse näiteks kasutusele uued masinad vm), tuleb ka riskianalüüs üle vaadata ja seda vajadusel täiendada.

Tööandja võiks riskianalüüsi koostamisse kaasata võimalikult laia ringi eksperte organisatsiooni seest. Kui endal jääb teadmisi väheks, võib kaasata ka väliseksperte. Kindlasti tuleb lähtuda põhimõttest, et riskianalüüs koostatakse selleks, et töökeskkond ettevõttes oleks hea, ei juhtuks õnnetusi ja töötajate tervis oleks hoitud, mitte selleks, et oleks tööinspektsioonile midagi esitada.

Print Friendly, PDF & Email