LEADER-grupid panid seljad kokku (2)

Terje Aus

Kogukonnad soovivad suuremat hääleõigust maapiirkondade arengu poliitika kujundamisel.

Saarte koostöökogu (SKK) tegevjuhi Terje Ausi sõnul on igati tervitatav, et LEADER-tegevusgrupid üle terve Euroopa on seljad kokku pannud ja sõnastanud oma eesmärgid aastateks 2021–2027 ehk järgmiseks programmperioodiks.

Toetusraha vähem

Tema hinnangul on selleks praegu just õige aeg, kuna teada on, et toetusraha osakaal väheneb, ning üha enam saadakse aru, et LEADER-meetod on tõhus vahend maapiirkondade elu juhtimisel ja arendamisel, mitte vaid toetusraha jagamisel.

LEADER-meetodi tähtsus ka meie piirkonna ehk Saare maakonna jaoks on Ausi sõnul praegu see, et kogu süsteem toimib nn alt-üles põhimõttel.

Maapiirkonna inimesed ise on aidanud kokku panna nende vajadustel ja arengusuundadel põhineva strateegia, mille põhjal on välja töötatud toetusmeetmed tegevuste ja investeeringute toetamiseks. “Otsused taotluste rahastamise osas tehakse samuti kohalikul tasandil,” märkis SKK tegevjuht.

Selline otsustamine Euroopa raha üle kohalikul tasandil on Terje Ausi kinnitusel unikaalne – seda kasutataksegi praegu ainult LEADER-toetuste üle otsustamisel. “Aga see on ju tähtis! Sest kes teaks veel paremini meie piirkonna kitsaskohti ja oskaks arvestada eripärasid, kui mitte meie ise,” tõdes Aus.

Saare maakonnas tegutseb praegu kaks LEADER-tegevusgruppi: Saarte koostöökogu (Euroopa Põllumajandusfondi LEADER-meetme rakendaja) ja Saarte Kalandus (Euroopa Kalandusfondi LEADER-meetme rakendaja).

“Tore on tõdeda, et alt-üles algatust toetusmeetmete rakendamisel tähtsustavad ka inimesed ise,” sõnas Aus. Hiljuti tuli maaülikooli tehtud uuringust välja, et noored peavad maaelu toetusmeetmete ja -programmide seas kõige olulisemaks MAK 2014–2020 LEADER-meedet.

“Kuna meetod on edukas ja maapiirkondade jaoks oluline, on tähtis, et pärast aastat 2020 oleks see lisaks Euroopa Põllumajandus- ja Kalandusfondile kasutusel ka Regionaalarengu- ja Sotsiaalfondi vahendite kasutamisel,” kõneles Terje Aus.

Multifondid tõhusamaks

Ta lisas, et LEADER-meetodi laienemist teistele fondidele nimetatakse multifondide rakendamiseks.

Mitmed liikmesriigid rakendavad multifonde juba sel programmperioodil, kuid Eesti liitumist multifondide rakendamisega eeldatakse alates aastast 2021.

Kuidas multifonde Eestis tõhusalt rakendada ja milline struktuur riigis selleks luuakse, et säiliksid LEADER-i põhimõtted ja meetodi edukus, on praegu kõikide LEADER-tegevusgruppide, teiste arendusorganisatsioonide, ministeeriumide ja poliitikute ühine koostöö, kinnitas Terje Aus.

Print Friendly, PDF & Email