Linna erihooldekodu ehitada ei tohi! (20)

“Oleme valmis võitlema ja võtma selle ette väga suurelt, sest võitleme kogu linna, mitte ainult endi ja Sõmera Kodu elanike nimel,” kirjutavad Kuressaare kodanikud oma pöördumises linnavalitsuse poole seoses plaaniga ehitada eramurajooni haigla naabrusse erihooldekodu.

Oleme ajaleheartiklitest saanud infot seoses planeeritava ehitisega Aia ja Ravila tänava vahelisele alale, endise kommunaalaiandi territooriumile.

2002. aastal Tuuli Oru koostatud detailplaneeringu kohaselt on sinna planeeritud kahekorruselise pansionaadi ehitus, kuid 2010. aastal on sellele maa-alale koostatud üldplaneering, mis näeb ette territooriumi kasutamist väike­elamumaana. Eeltoodust lähtuvalt tundub olevat vastuolu üldplaneeringu ja detailplaneeringu osas.

Arhitektuuribüroo Salto AB OÜ kavandite järgi planeeritakse individuaalelamute vahele ehitada peamiselt kolmekorruseline hoonetekompleks – erihooldekodu 30-le erivajadusega inimesele ja hooldekodu vanuritele.

Kui selline ehitus ei sobinud Ida-Niidu korterelamute ja lasteaia lähedusse, siis tekib küsimus, kuidas see sobitub tiheasustusega väikeelamute piirkonda?

Ootame vastuseid

Palume vastust ka järgmistele küsimustele:
1. Kuidas ja millal on koostatud üldplaneeringu muudatusega detailplaneering?
2. Miks ei ole piirkonna elanikke sellest teavitatud?
3. Miks ei ole antud teemadel läbi viidud avalikku arutelu?

Aia, Ravila, Vahtra, Kastani jt antud piirkonda jäävate tänavate elanike hulgas toimub praegu eelpool toodud teemadel küsitlus. Selle rajooni elanike peamine vastuseis puudutab eriti erihooldekodu.

Inimesed ei mõista, miks tahetakse erivajadustega inimesi Sõmeralt ära tuua, kui alles hiljuti kogu kompleks täielikult renoveeriti. See on justkui haige inimese piinamine, nad on seal ju harjunud, nendel on seal hea. Inimesed praeguse hooldekodu naabruses tunnevad neid, annavad neile suvel võimaluse enda juures töödki teha ja raha teenida.

Linna tulles ootaks neid aga ees suur vastuseis ja ebameeldivused, sest naabruskonna elanike arvamust küsides selgus, et kõik on erihooldekodu vastu.

Suurim põhjus oli see, et selles ümbruskonnas kasvab väga palju lapsi, kellel ei pruugi siin enam ohutu olla, eriti talvisel pimedal ajal. Sõmeralt tulnud inimesed võivad hakata hoovidesse sisse jalutama ja nii inimeste kodurahu rikkuma. Tegelikult puudutab see probleem kogu linna ja linnaelanikke.

Tekib küsimus, kuhu pannakse üle 300 sealse klienti, kui erihoolekandekohti on ette nähtud vaid 30 ja mingile osale inimestest korterid muretsetakse.

Mõelge ka patsientidele

Olgugi et neid inimesi koolitatakse iseseisvaks eluks, kuid selle toimimise tõenäosus on siiski minimaalne. Kui inimene on pandud hooldekodusse, on seda tehtud põhjusega. Mõni on enamiku oma elust seal elanud, mis ilmselgelt tähendab, et iseseisvat elu elada võib olla nende jaoks väga keeruline, kui mitte võimatu.

Tuleks veidi ka nende inimeste peale mõelda – nende heaolu on justkui väga tahaplaanile lükatud. Neid inimesi ei võeta linnas omaks, see on fakt.

Alles jõuluaegu oli Sõmera Kodu patsientidega probleem näiteks Rae Konsumis, kui nad poe kliente terroriseerisid neilt raha küsides, ja kui raha ei saanud, sõimasid inimese läbi. Teenindajad olid nendega väga hädas, kuid ei saanud midagi teha.

Mis saab turismilinnast?

Siit tekib juba uus küsimus: mis saab turismist, Kuressaare linna põhisissetuleku allikast, kui sellised inimesed on linnatänavatele lastud ja kaasinimesi sõna otseses mõttes ahistavad? Kindlasti ei ole erihoolekande kliendid halvad inimesed, nad lihtsalt mõtlevad teistmoodi.

Paari euro lisaraha eest toovad nad noortele kõik ebaseadusliku poest kätte ilma igasuguse probleemita. Kõikide täiskasvanute huvides peaks olema oma noori kaitsta.

Nii Ravila kui ka Aia tänav on väga tiheda liiklusega. Erihooldekodu ehitus muudaks liiklust veelgi tihedamaks ja inimestel oleks ohtlikum tänaval viibida, eriti Ravila tänaval, kus kõnnitee puudub.

Põhjuseid vastuseisuks erihooldekodu ehitamisele on palju ja olgugi et see teema puudutab enim siinset piirkonda, puudutab see ka kõiki meie linna elanikke. Väga lähedalt ka neid, kelle naabrusse erihoolekande klientide jaoks korterid muretsetakse.

Siinne elanikkond on valmis võitlema ja võtma selle ette väga suurelt, sest võitleme kogu linna, mitte ainult endi ja Sõmera Kodu elanike nimel.

Print Friendly, PDF & Email