KOMMENTAAR: Silmas peeti eakaid inimesi (3)

Aia tn 29 detailplaneering algatati Kuressaare linnavalitsuse 21. oktoobri 2014 korraldusega ja detailplaneeringu algatamise teade saadeti puudutatud isikutele (piirinaabrid). Samuti ilmus teade 27. oktoobril 2014 ajalehes Meie Maa. Lisaks artikkel ajalehes Saarte Hääl 23. oktoobril 2014.

Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 29. aprillil 2015 ja teade selle kohta ilmus 17. aprillil 2015 ajalehes Meie Maa. Arutelu toimumist kajastas ka samal päeval ilmunud Meie Maa, kus ilmus artikkel koos eskiisiga. Avalikul arutelul oli 15 osalejat.

OÜ Asum Arhitektid koostatud detailplaneering võeti vastu linnavalitsuse 4. augusti 2015 korraldusega ja selle avalik väljapanek korraldati 24. augustist 16. septembrini 2015. Avaliku väljapaneku kohta ilmus artikkel koos joonisega 19. augusti linnalehes Kuressaare Sõnumid, samuti Meie Maa veebilehel. Teade saadeti ka puudutatud isikutele ja ilmus 10. augustil 2015 Meie Maas.

Aia tn 29 detailplaneering kehtestati linnavolikogu 2015. aasta 26. novembri otsusega ja detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Otsuses on kirjas, et olukorras, kus piirkonnas on jätkuvalt välja arendamata mitmed alustatud väikeelamurajoonide arendused, on mõistlik loobuda eesmärgist planeerida alale pereelamupiirkond ja võimaldada hooldekodukompleksi rajamine.

Hoonestusettepanek lähtub eesmärgist paigutada krundile vajalike tugiteenustega hooldekodukompleks, säilitades maksimaalselt olemasoleva kõrghaljastuse, ja lahendada sobiv üleminek massiivselt haiglakompleksilt väikeelamupiirkonnale. Lahendus lähtub ülesandest paigutada krundile 200–250-toaline tugiteenustega hooldekodukompleks ja polikliinikuhoone, mis haigla kõrval puhkeala lähedal kasutaks ära nii koha kui ka krundi potentsiaali. Detailplaneeringu kehtestamise teade saadeti puudutatud isikutele ja ilmus ka 3. detsembril 2015 Meie Maas.

Detailplaneeringu kehtestamine toimus enne Sõmera Koduga seotud otsuseid ja silmas peeti eakaid inimesi. Linnaarhitekt Loona Lepp ütles: “Kellelgi ei olnud tol ajal aimugi tulevikus toimuma hakkavatest arengutest, milleks on tänased riigi poliitilised otsused tuua hoolealused linnadesse elama.”

Kristiina Maripuu,
linnavalitsuse pressiesindaja

Print Friendly, PDF & Email