Kohus tühistas laeva aresti

Tallinna ringkonnakohus tühistas alama kohtu määruse, millega oli rahuldatud AS-i Saarte Liinid taotlus laeva St. Ola arestimiseks.

Pärnu maakohus andis 30. detsembril 2016 riigile kuuluva AS-i Saarte Liinid taotlusel välja määruse, millega arestiti OÜ-le St. Ola Maritime kuuluv parvlaev St. Ola. Arestimise taotluse põhjuseks tõi Saarte Liinid Väinamere Liinide väidetava miljonieurose võla sadamateenuste eest.

Väinamere Liinid nõuet ei tunnistanud. Ettevõte märkis pärast parvlaeva arestimist jaanuaris, et Saarte Liinide tegevus on arusaamatu ja põhjendamatu, sest riigifirma jättis ise tasumata sadamateenuse osutamise lepingust tulenevad Väinamere Liinide nõuded ning tagatipuks lasi arestida kolmandale äriühingule kuuluva vara.

Lisaks lasi Saarte Liinid detsembri lõpul Pärnu maakohtul külmutada Väinamere Liinide ligi 300 000 eurose nõude Eesti Vabariigi vastu ehk summa, mis oli jäänud maksmata Väinamerel operaatorteenuse osutamise eest. Väinamere Liinide kinnitusel on vastastikused nõuded tasaarveldatud, kuid Saarte Liinid on isegi sellest hoolimata neile veel 100 000 eurot võlgu.

Ringkonnakohus leidis, et maakohus rikkus St. Ola arestimisega oluliselt menetlusõiguse norme ja kohaldas materiaalõiguse norme ebaõigesti. Seetõttu tühistas ringkonnakohus parvlaeva arestimise.

Print Friendly, PDF & Email