Suvel on avatud Pargi lasteaed

Suviseks kollektiivpuhkuste ajaks on 26. juunist 11. augustini (k.a) suletud Rohu, Ristiku, Tuulte Roosi ja Ida-Niidu lasteaed ning sel perioodil on laste päevahoiu tagamiseks tööpäeviti kell 7.30–18 avatud valvelasteaiana Pargi lasteaed.

Valvelasteaia koha kasutamiseks tuleb lapsevanemal esitada hiljemalt 31. maiks vormikohane avaldus (e-avalduse blankett on kättesaadav Kuressaare linnavalitsuse kodulehel www.kuressaare.ee), tasuda esitatud arve alusel hiljemalt 24. juuniks ühekordses määras lapsevanema kaetav õppekulu tasu suuruses 42,30 eurot ja ettemaksuna 50% toidurahast vastavalt avalduses märgitud valvelasteaia kasutamise perioodile. Ettemaksuna tasutud toiduraha osas tehakse tagasiarvestus juhul, kui lapsevanem on teavitanud lasteaiakoha mittekasutamisest vähemalt kolm tööpäeva ette, õppekulu tasu osas tagasiarvestusi ei tehta.

Print Friendly, PDF & Email