Koduste pakendite taaskasutus peab suurenema

Pakendid ei ole prügi, vaid need on väärtuslik toore uutele toodetele. Taaskasutusorganisatsioonid on teinud avalike konteinerparkide paigaldamise ja sorteerimistehaste uuendamistega pakendijäätmete kogumise elanikkonnale võimalikult lihtsaks.

Kuressaare linnas on 30 avalikku segapakendi konteinerit, kuhu tuleb viia klaas-, plast- ja metallpakendid. Lisaks on 24 paberpakendi- ja 22 avalikku klaaspakendikonteinerit. Kuressaare linna pakendipunktide asukohad leiab kaardilt http://www.kuressaare.ee/uus/pakendid/.

Pakendijäätmete eraldi kogumine on oluline, sest nende materjalina ringlusse võtmine säästab energiat ning vähendab vajadust uue toormaterjali hankimise järele.

Klaaspakend on 100% lõputult ümbertöödeldav. Prügimäele või loodusesse sattudes ei lagune klaas kunagi. Ühe plastpudeli ümbertöötlemine säästab nii palju energiat, et see hoiab üht lambipirni põlemas vähemalt kolm tundi. Alumiiniumpurkide ümbertöötlemine hoiab kokku lausa 90% ja muu metalltaara taaskasutamine 75% energiat, võrreldes nende valmistamisega uuest toormest.

Pakendid tuleb koduses majapidamises kindlasti koguda teistest jäätmetest eraldi. Kui kodule kõige lähemal, mugavamas asukohas on just segapakendikonteiner, siis piisab, kui viia sinna kõik klaas-, metall- ja plastpakendid. Lisaks kõikidele pakenditele tuleks kodus olmejäätmetest eraldi koguda ka biolagunevad jäätmed ja vanapaber.

Aastaks 2020 peab olmejäätmete ringlussevõtu osakaal Eestis moodustama olmejäätmete kogumassist 50%. Aastal 2015 oli see näitaja veel ligikaudu 30%.

Pane konteinerisse ainult tühjad ja kuivad pakendid!

Print Friendly, PDF & Email