Amet: Angeri ähvardustega peaks tegelema politsei

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) pea Tõnu Angeri 10 000 eurost valurahanõuet põhjendatuks ja kaalub mehe politseisse andmist, kuna tema saadetud protestikirjas sisalduvad ähvardused ning laim ametnike suhtes.

VTA pressiesindaja Martin Altraja märkis Saarte Häälele antud kommentaaris, et Angeri 10 000 euro suurust nõuet väidetava tervisekahjustuse katteks ei pea amet põhjendatuks.

foto Maanus Masing

„Samuti kaalume endise lambapidaja Tõnu Angeri vastu avalduse esitamist politseile otsustamaks võimaliku kriminaalmenetluse alustamise üle, kuna ta ähvardas oma kirjas veterinaarametnikke maha lasta ning sõimas neid lurjusteks ja kaabakateks;“ sõnas Altraja, viidates karistusseadustiku paragrahvile, mille järgi võimuesindaja laimamise eest seoses tema ametikohustuste täitmisega karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.

Pressiesindaja sõnul tegi amet Angerile korduvalt ettekirjutusi seetõttu, et mees jättis oma lambad pidevalt hooletusse. Kuna ta ettekirjutustele ei reageerinud, otsustas amet lambad võõrandada.

„Lambad olid pügamata ning paljud neist olid väga kõhnad, tagakeha ja kõhualuste küljes olid suured väljaheitepallid. Vastavalt seadusele valvab veterinaar- ja toiduamet loomade heaolu järele, mistõttu oli oluline lammastele leida kiiresti uus omanik, mitte saada nende eest võimalikult suurt tulu,“ rääkis Altraja.

Seetõttu müüdi lambad hinnaga 6 eurot tükk loomapidajale, kes lambaid juba pidas, kes oli nõus loomad võimalikult lühikese aja jooksul vastu võtma ning oskas ja soovis neid nõuetekohaselt kohelda. „Kõrgema hinnaga ei oleks ta võtnud kogu karja, vaid ainult paremad loomad, kuid amet on seaduse kohaselt kohustatud tagama kõikide loomade heaolu,“ nentis pressiesindaja.

Samuti ei saanud tema sõnul arvestamata jätta seda, et enamus uttesid olid tiined, viletsa toitumusega ning kuna paaritajad olid oma karjas sündinud jäärad, võis tulevikus esineda suguluspaaritusest tulenevaid probleeme talledega.

 

Print Friendly, PDF & Email