SÜG-i õpilaskodusse jääb 32 kohta (2)

Kuigi linnavalitsus plaanis Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilaskodu rekonstrueerimisel säilitada vaid 16 majutuskohta ja enamiku hoonest võtta kasutusse haridusliku erivajadusega õpilaste klasside tarbeks, otsustati esialgu säilitada 32 kohta.

Kuressaares Kingu 6 asuv õpilaskodu renoveeritakse ja võetakse suuremas osas kasutusele hariduslike erivajadustega õpilaste õppepinnana. Linnapea Madis Kallas kordas läinud nädalal volikogus taas, et sammu tingib suur ruumipuudus. “Kuidagi peame me selle olukorra lahendama, kuna see on seadusest tulenevalt omavalitsuse kohustus, mitte meie vaba valik,” sõnas ta.

Ehkki eelolevaks õppeaastaks kavandati õpilaskodus minimaalselt 16 majutuskoha säilitamist, on otsustatud, et kohti jääb praegu vähemalt 32. Sellise otsuse tegemisele kallutas linna muu hulgas asjaolu, et Kuressaare ametikool ei saa koostöövalmidusele vaatamata anda täielikku garantiid, et ta saab uuel õppeaastal tagada linna üldhariduskoolide õpilastele vajalikul hulgal majutuskohti.

Valdadelt saadud tagasiside kohaselt vajab majutuskohta kuni poolsada maalast. Kallase sõnul on alternatiiviks eramajutus. “Eramajutusest oleme saanud tänaseks kinnituse 26 koha osas, mis vastavad meie soovidele hinnas ja kvaliteedis. Ükski Saaremaa noor ei pea muretsema, kus ta sügisest Kuressaarde kooli tulles elama hakkab,” sõnas linnapea.

Print Friendly, PDF & Email