Vallavanema kõne Eesti Vabariigi 99. aastapäeva üritusel

“Aasta teo” tiitli vääriliseks tunnistati 2016. aastal Aste põhikooli poiste Martin Leepere ja Rasmus Vendeli võidetud pronksmedal Amsterdamis toimunud ülemaailmsel keskkonnaalaste uurimistööde olümpiaadil.
MAANUS MASING

Mul on südamest rõõm tervitada teid Eesti Vabariigi sünnipäeva eel. Küll mitte pikaajaliseks, aga siiski traditsiooniks on saanud, et riigi sünnipäeva puhul tunnustame me ka möödunud aastal silmapaistnud inimesi, tegusid.

99 aastat. On seda vähe või palju? Inimese elukaares on see kahtlemata märkimisväärne number. Haruldane number. Palju me teame nii väärikas eas inimesi? Riigi jaoks ilmselt tähendavad need aastad aga, et pigem on riik noor. Võrreldes nii mõnegi teisega.

Kuid kindlasti on iga aasta Eesti Vabariigi 99 aastat väldanud teekonnal kordumatu, iga järgmine erinev eelmisest ning 99 aastat kestnud tee on vaieldamatult olnud keeruline, aga igati väärikas.

Täna mõtleme ehk veidi rohkem Eestist ja täna räägime ehk tavapärasest rohkem Eestimaast. Me võime rääkida ja me tohime rääkida ning seda just sellises tonaalsuses, nagu keegi meist tunneb või soovib, ja mitte keegi ei saa meid keelata! See on võimas ja uhke tunne.

Eesti Vabariigi kestmine pole aga kogu aeg nii kerge olnud. Kuigi me tähistame riigi 99. sünnipäeva, pole see ometi olnud kestev. Tänased vanavanaemad ja vanavanaisad räägivad lugusid, kuidas on raske uskuda, et Eesti riik suutis oma iseseisvuse tagasi võidelda.

Eesti riik on meil taas olemas olnud veerand sajandit. Me oleme selle üle õnnelikud ja uhked, me peame olema selle üle õnnelikud, sest iseseisvus ei ole iseenesestmõistetav. Maailmas on üle 5000 rahva, ent veidi alla 200 riigi. See tähendab, et iga 25 rahva kohta tuleb ainult üks riik!

Kuid see õnnetunne annab meile ka ülesandeid. Üks neist on vastutamise oskus. See on üks olulisemaid oskusi, mida elus vaja läheb. Kui me suudame vastutada oma tegemiste eest, suudame vastutada ka oma tuleviku eest. Riigi tuleviku eest. President Lennart Meri on öelnud, et oma riigi eest vastutame me kõik koos ja igaüks eraldi. Me teeme seda oma riigi kodanikena.

Vaadates tagasi tollele käänulisele teele, võime tõdeda, et see on olnud Eestile edukas. Meil on oma riik, kus eesti keel on riigikeel, meil on OMA kultuur ning mis meie ajalugu arvestades väga oluline – meil on riik, kus meie, eestlased, otsustame, kuidas me tahame oma olevikku ja tulevikku korraldada. Meil on oma identiteet. Meie päritolu, esivanemad, lapsepõlvesõbrad on väärtus, mille üle uhke olla, seda sõltumata sellest, millises Eesti või maailma nurgas me saatuse tahtel parasjagu viibime.

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid tõdes oma Eesti iseseisvuspäeva vastuvõtukõnes Riias, et maailmas on väga keerulised ajad ja et me oleme tunnistajaks, kuidas riigid ja nende juhid kipuvad loobuma seni kehtinud reeglitest või kaugenema väärtustest.

Kindlasti ei ole ka Eesti riigis täna kõik nii, nagu me tahaksime, ent ometi võime julgelt tunnistada, et oleme üheskoos palju saavutanud. Tänane tähtpäev sunnib meid ka tulevikule mõtlema. Meil on tegelikult ju hästi läinud, aga me ei tohi muutuda liialt rahuolevateks ega arvata, et kõik seni saavutatu on ajas pöördumatu. Me peame seisma jätkuvalt ja jonnakalt oma väärtuste eest, hoidma oma väikest riiki, et see tuulte pöörises vankumatult püsima jääks.

Mõni aasta tagasi sain ma vabariigi aastapäeva eel kirja, ümbrikus, mitte e-kirja. Ümbrikule oli lapsekäega kirjutatud minu nimi. Üks väike vallakodanik esitas selles kirjas mulle kaks küsimust: kes on valla minister ja kes on valla omanik. Tunnistan, et enne lapsele vastamist pidin ma hetke mõtlema. Ma vastasin sellele väikesele terasele poisiklutile, et valla omanik on rahvas. Nii nagu on riigi üheks alustalaks rahvas, on rahvas alustalaks ka vallale. Pole rahvast, pole riiki. Pole meid, pole riiki.

Palju õnne sünnipäevaks, Eesti Vabariik ja Sinu rahvas. Elagu Eesti!

Tiina Luks,
Lääne-Saare vallavanem


Lääne-Saare valla 2016. aasta tunnustused

Haridusstipendium – Ülle Soom
Kultuuristipendium – Reet Lõugas
Külaelu edendaja stipendium – MTÜ Randvere Heaks eestvedaja Hanna Saar
Spordistipendium – MTÜ Saare Ratsakeskus juhatuse esimees Jaagup Kallas.
Aasta tegu 2016 – Aste põhikooli poiste Martin Leepere ja Rasmus Vendeli Amsterdamis toimunud ülemaailmsel keskkonnaalaste uurimistööde olümpiaadil saavutatud pronksmedal.

Noorte tunnustused
Aktiivne osaleja – Lukreezia Kajak, Mattias Andreas Kaerma ning Kerli Kask ja Eva Ratas.
Noor talent spordis – Johannes Treiel.
Noor talent kaunite kunstide valdkonnas – Laura Maria Jõgi.


Kärla põhikooli õpilasesinduse presidendi tervitus Eesti sünnipäevaks

Mul on au soovida teile kõigile head vabariigi aastapäeva Kärla põhikooli õpilasesinduse poolt.

Eesti Vabariigil jääb sel sünnipäeval sajandist puudu veel vaid üks aasta. Juba 99 aastat on möödunud iseseisvusmanifesti väljakuulutamisest, mis pani aluse Eesti riigi tekkele. Kui vaadata tagasi kõikidele segadustele, mis nii meie riigi pinnal kui ka ülejäänud maailmas nii kaugemas kui ka lähemas minevikus on juhtunud, on peaaegu uskumatu, et Eesti on siiamaani püsima jäänud. Kõik see on toimunud tänu siin elanud ja praegu elavatele inimestele. Kõigile neile, kes panustavad oma tegemistega parema kodukoha loomisesse ja meie riigi kaardil hoidmisesse.

Ka meie kool on püsinud nii kaua tänu kõigile inimestele, kes on oma töö ja pühendumisega aidanud pakkuda õpilastele parima põhihariduse omandamise võimalused. Meie kool on tavaliselt üks esimestest, kes viib sisse aegade muutumisega seotud uuendusi. Tundidesse toob palju vaheldust nutiseadmete kasutamine, millega on võimalik internetist tunniteemade kohta rohkem infot leida ja oma teadmisi kontrollida.

Kuna kogu maailm areneb alatasa edasi, ei saa ka meie hoida kinni vanadest harjumustest ning peame koos teistega edasi liikuma. Kui me soovime näha Eesti nime kaardil ka tulevikus, peame järgmist generatsiooni õpetama, kuidas elus hakkama saada praegu ja ka 20 aasta pärast.

Ma olen kindel, et meie kool suudab hoida sama kõrget taset nii õppimises kui ka koolivälises tegevuses ka järgnevatel aastatel. Usun, et vanu traditsioone hoitakse ikka tugeva alusena alles, millele saab ehitada uusi kombeid ja tavasid.

Soovin kõigile veel kord head vabariigi aastapäeva ja palju õnne ka Kärla põhikoolile!

Triinu-Liis Torri,
õpilasesinduse president

Print Friendly, PDF & Email