Vallad kahtlevad arvutiostus

Valjala vallavolikogu ei langetanud teisipäeval otsust Orissaare valla taotluse kohta saada nõusolek vallale kasutusrendiga arvutite ja kuvarite soetamiseks.

Läinud nädalal näitas Orissaare liisinguplaanile punast tuld Leisi volikogu. Valjala volinikud lõplikku ei siiski ei öelnud, vaid lükkasid otsustamise edasi. Olgu lisatud, et Orissaare kõrval ei langetanud Valjala volinikud otsust ka Pihtla ja Kuressaare rahaliste kohustuste võtmise taotluste osas. Rahvaesindajate soov on, et taotlused oleksid rohkem lahti kirjutatud.

Valjala volikogu esimees Liilia Eensaar ütles Saarte Häälele, et Orissaare puhul kerkis põhilise küsimusena üles arvutite soetamise hind. “Meil on volikogus IT-inimesi, kes ütlevad, et see liisimine on väga kallis ja 15 väga kõrge protsent,” selgitas ta. Eensaar lisas, et lõplik otsus tehakse märtsis erakorralisel volikogu istungil, mil loodetavasti on laenu- ja liisinguprojektide kohta rohkem infot saadud.

Orissaare vallavanema Vello Runthali jaoks oli Valjala otsuse edasilükkamine uudiseks. “Ei teadnud, et on põhjalikumalt vaja seletada, sest siiamaani on samalaadsed kooskõlastused volikogudest läbi läinud,” sõnas ta. “Eks teeme Valjalale uue kirja, selgitame põhjalikumalt majanduslikku mõju, toome välja arvutused jne.”

Runthali sõnul oleks probleem olemata, kui arvutite soetamine oleks selgelt kirja saanud enne ühinemislepingu sõlmimist koostatud eelarvestrateegiasse. “Juba mais 2016 andsime koolile volituse osaleda üleriigilises hankes. Selle hanke tulemused selgusid alles novembrikuus, aga strateegiat tegime septembris, mistõttu peame tunnistama, et need summad, 10 000 eurot aasta kohta, ei olnud strateegias sees,” rääkis Runthal.

Orissaare vald soovib Saaremaa vallaga liitunud omavalitsuste volikogudelt nõusolekut arvutite ja kuvarite liisingulepingu sõlmimiseks kuni nelja-aastase kasutuslepinguga. Aastane liisingusumma on 10 493,64 eurot. Nõusoleku küsimine tuleneb ühinemislepingust, mis ei luba ühinejatel sel aastal võtta täiendavaid rahalisi kohustusi ilma teiste lepinguosaliste kooskõlastuseta.


Uued rahasoovid kobareelnõusse

Omavalitsuste ühinemise rahanduskomisjoni koosolekul otsustati, et 1. aprilliks annavad kõik omavalitsused teada netovõlakoormust mõjutavatest kohustustest, mida 31. oktoobri seisuga kinnitatud eelarvestrateegias pole.

Selle otsusega antakse väike nn puhveraeg, et täiendavad investeerimisvajadused üle vaadata ja nende vajalikkust põhjendada. Seejärel vaatab juhtkomisjon lisandunud kohustused üle ja need saab volikogudele otsustamiseks koondada kokku ühte eelnõusse.

On mõistetav, et vajadus mõne olulise investeeringu järele on selgunud alles nüüd. Samas on mõistlik neid kohustusi ühiselt käsitleda. Kui pärast 1. aprilli ilmneb siiski veel lisainvesteerimisvajadusi, mis mõjutavad omavalitsuse netovõlakoormust, tuleb need vastavalt ühinemislepingule endiselt kõigi teiste ühinevate omavalitsuste volikogudega kooskõlastada.

Kuressaare linnapea
Madis Kallas

Print Friendly, PDF & Email